ostatnio dodane

Polscy uchodźcy w Niemczech w materiałach służb PRL – podcast

Polscy uchodźcy w Niemczech w materiałach służb PRL – podcast

Zachęcamy do odsłuchania rozmowy z Panem Doktorem Łukaszem Wolakiem - historykiem specjalizującym się z dziejach polskiego wychodźstwa w Niemczech, poświęconej działaczom Zjednoczenia Polskich Uchodźców w RFN w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945-1985.
Raport Instytutu Andersa – Polacy w Zimbabwe

Raport Instytutu Andersa – Polacy w Zimbabwe

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem autorstwa dr Krystiana Chołaszczyńskiego "Polacy w Zimbabwe - analiza społeczno-historyczna".
JednoŚladami Andersa – podcast

JednoŚladami Andersa – podcast

Nauka historii nie musi być nudna! Zachęcamy do posłuchania rozmowy z członkami fundacji "Światowe Jamboree" i jednocześnie współorganizatorami niezwykłej inicjatywy zatytułowanej "JednŚladami Andersa"
Spotkanie „Polski ruch narodowy. Dorobek-dziedzictwo-kontrowersje”

Spotkanie „Polski ruch narodowy. Dorobek-dziedzictwo-kontrowersje”

Z jakich wydarzeń historycznych i założeń ideowych czerpie swoje korzenie polski ruch narodowy? Jak poszczególne ugrupowania narodowe funkcjonowały w dwudziestoleciu międzywojennym oraz po drugiej wojnie światowej? O tym rozmawialiśmy z Panem Profesorem Janem Żarynem.

więcej aktualności

zapoznaj się z naszą działalnością

więcej

Misja Instytutu

„Instytut im. gen. Władysława Andersa to organizacja analityczno-edukacyjna służąca Polakom w kraju i zagranicą. Misją Instytutu jest krzewienie i podtrzymywanie polskiej kultury wśród Polonii, pomoc prawna, społeczna i ekonomiczna dla Polaków mieszkających w różnych częściach świata, budowanie silnych relacji między Polonią a macierzą, współdziałanie i koordynowanie akcji społecznych mających na celu wsparcie środowisk polonijnych oraz propagowanie wiedzy i podtrzymywanie pamięci o patronie Instytutu – generale Władysławie Andersie.Instytut Andersa to miejsce spotkań ekspertów, naukowców, społeczników i przedstawicieli środowisk polonijnych, chcących kreować spójną narrację o całokształcie relacji pomiędzy Polską a jej diasporą. 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza krajem ma bardzo zróżnicowane spojrzenie na własne środowisko, a także na charakter i stan ich relacji z Macierzą. Dostrzegając wiele z problemów w zakresie odpowiedniego zagospodarowania potencjału Polonii tworzymy odpowiednie materiały informacyjne, analityczne oraz naukowe, które oprócz waloru edukacyjnego mają mieć wymiar strategiczny, aby zewnętrzne instytucje (w tym głównie sektor rządowy) mogły lepiej docierać ze swoimi postulatami i programami do Polonii na całym świecie”

misja

Modernizacja strony internetowej Instytutu Andersa zrealizowana została jako element zadania „Instytut Andersa- think-tank wykorzystujący potencjał Polonii i Polaków za granicą”. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. 
Dofinansowanie: 155 000,00 zł Całkowita wartość: 155 000,00 zł