Polonijne Forum Środkowoeuropejskie 

Forum jest miejscem spotkań działaczy polonijnych z krajów Europy Środkowej, doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i rozpoczęcia współpracy. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę integracji środowisk polonijnych w regionie Trójmorza.

Pragniemy upowszechnić wiedzę na temat zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej w różnych formatach, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia współpracy regionalnej w polskiej polityce zagranicznej.
⠀⠀⠀⠀
W projekcie w sposób szczególny podkreślona zostanie rola Polski w Grupie Wyszehradzkiej i Inicjatywie Trójmorza a także w szerszym wymiarze: zostanie przedstawiony stan funkcjonowania (kondycja) środowisk polskich w 11 państwach tego formatu. Celem wyróżnienia środowisk polskich jest podjęcie dyskusji, czy Warszawa może korzystać z doświadczeń, kontaktów, praktyki codziennej pracy wielu Polaków mieszkających w Europie Środkowej aby realizować różne oddolne cele Inicjatywy Trójmorza?
⠀⠀⠀⠀
Dostrzegając potencjał tkwiący w organizacjach polonijnych naszego regionu, pragniemy przyczynić się do do rozwoju poszczególnych inicjatyw budujących pozycję i renomę nie tylko samych organizacji, ale i naszego państwa. Poprzez Forum, chcemy aby potrzeby i problemy Polonii państw Europy Środkowej zostały dostrzeżone.

Pierwsze Polonijne Forum Środkowoeuropejskie odbyło się 6 listopada 2021 roku z udziałem 18 ekspertów i działaczy polonijnych z Polski oraz państw Inicjatywy Trójmorza.
Pełna relacja z PFŚ dostępna jest tutaj.

Pierwszemu Polonijnemu Forum Środkowoeuropejskiemu towarzyszył cykl podcastów poświęcony sytuacji społeczności polskich w państwach Inicjatywy Trójmorza.

Druga edycja Forum planowana jest jesienią 2022 roku. Wszelkie osoby zainteresowane tym formatem współpracy i dyskusji zachęcamy do kontaktu!

Zadanie publiczne zostało finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie
„Dyplomacja publiczna 2021”