Skip to content

Polonijne Forum Środkowoeuropejskie

Już 06.11.2021 r. zapraszamy do Lublina na I edycję Polonijnego Forum Środkowoeuropejskiego! 
⠀⠀⠀⠀
Forum jest miejscem spotkań działaczy polonijnych z krajów Europy Środkowej, doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i rozpoczęcia współpracy. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę integracji środowisk polonijnych w regionie Trójmorza.
 
Pragniemy upowszechnić wiedzę na temat zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej w różnych formatach, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia współpracy regionalnej w polskiej polityce zagranicznej.
⠀⠀⠀⠀
W projekcie w sposób szczególny podkreślona zostanie rola Polski w Grupie Wyszehradzkiej i Inicjatywie Trójmorza a także w szerszym wymiarze: zostanie przedstawiony stan funkcjonowania (kondycja) środowisk polskich w 11 państwach tego formatu. Celem wyróżnienia środowisk polskich jest podjęcie dyskusji, czy Warszawa może korzystać z doświadczeń, kontaktów, praktyki codziennej pracy wielu Polaków mieszkających w Europie Środkowej aby realizować różne oddolne cele Inicjatywy Trójmorza?
⠀⠀⠀⠀
Dostrzegając potencjał tkwiący w organizacjach polonijnych naszego regionu, pragniemy przyczynić się do do rozwoju poszczególnych inicjatyw budujących pozycję i renomę nie tylko samych organizacji, ale i naszego państwa. Poprzez Forum, chcemy aby potrzeby i problemy Polonii państw Europy Środkowej zostały dostrzeżone.
 
Spotkania i dyskusje, prowadzone w ramach kongresu mają być impulsem do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń przez działaczy i przedsiębiorców polonijnych. Instytut Andersa zamierza wzorować się tutaj na innych, realizowanych dotychczas we współpracy z innymi partnerami projektach, takich jak program Aktywni dla Polski”, który dzięki spotkaniom młodych przedstawicieli organizacji polonijnych z krajów byłego ZSRR stał się początkiem wielu kolejnych, niezwykle cennych inicjatyw.
⠀⠀⠀⠀
Więcej informacji dotyczących samego wydarzenia oraz prelegentów zostaną podane już niebawem. Zachęcamy do śledzenia naszej strony.
 
 
INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Głowackiego 16, 20-060 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe