Biuro Badań Historycznych i Centrum Analiz Instytutu Andersa

Jest to centrum badawcze zajmujące się kondycją polskiej diaspory (Polonii, emigracji) na świecie. Instytucja ma na celu prowadzenie badań naukowych i prac analitycznych, które będą w różnych aspektach poruszały tematykę funkcjonowania polskich środowisk polonijnych i emigracyjnych. Jej zadaniem jest skuteczne lokalizowanie obszarów, które pomogą systemowo udrażniać kanały komunikacji pomiędzy diasporą a państwem polskim. Centrum Analiz dostarcza wiedzę o bieżącym położeniu polskich środowisk zagranicą, o ich problemach, możliwościach współpracy, zasobach i deficytach oraz potencjale wsparcia państwa polskiego. Instytut Andersa poprzez Biuro Badań Historycznych i Centrum Analiz profesjonalnie analizuje możliwości jakie daje państwu polskiemu funkcjonowanie zorganizowanych grup obywateli poza jego granicami. Powstałe analizy, ekspertyzy i rekomendacje maja służyć polskim instytucjom rządowym, samorządowym i pozarządowym lepiej lokalizować aktualne problemy polskich środowisk zagranicą celem poprawy ich statusu materialnego oraz społeczno-politycznego Ponadto w kontekście całościowej oceny kondycji środowisk polskich za granicą Instytut prowadzi wielopłaszczyznowe badania naukowe nad polską emigracją w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania Polskiego Państwa na Uchodźstwie w XX wieku.Działalność Biura Badań Historycznych i Centrum Analiz Instytutu Andersa w latach 2020-2021 została dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zadanie: „Instytut Andersa – think-tank wykorzystujący potencjał polskiej emigracji, Polonii i Polaków za granicą”.

Prace intytutu andersa

więcej