Spotkanie poświęcone wspomnieniom Kazimierza Gurbiela „Moja droga do Monte Cassino”

Z okazji 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino nasz Instytut organizuje spotkanie dyskusyjne wokół najnowszej książki będącej opracowaniem wspomnień kapitana Kazimierza Gurbiela pt. „Moja droga do Monte Cassino”.

Wspomnienia zdeponowane w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL opracował zespół Instytutu Andersa wraz z dr. Pawłem Kosińskim z IPN.

Zdjęcia: S. Stasz / Biblioteka Uniwersytecka KUL, Michał Wójcik/Instytut Andersa