MUZEUM HISTORII POLSKIEGO PAŃSTWA NA UCHODŹSTWIE W XX WIEKU

Muzeum Historii Polskiego Państwa na Uchodźstwie w XX będzie pierwszym w Polsce muzeum narracyjnym, opowiadającym o fenomenie istnienia polskiego „państwa na wygnaniu” w latach 1939 – 1991. W zamyśle ma być to placówka muzealno – edukacyjna z siedzibą w Lublinie, która ukaże zapomniane dziedzictwo polskiej emigracji politycznej w latach 1939-1990. Muzeum będzie miejscem popularyzacji najnowszej historii polski, w ramach której fakt istnienia Polski nad Tamizą jest niedostatecznie uwypuklony a przez to nie przebija się do ogólnospołecznej świadomości. Muzeum ma również na celu upowszechnianie materialnego dziedzictwo polskiej emigracji politycznej w XX wieku poprzez zbiór, archiwizację i powszechny dostęp do wszelkich zdeponowanych w nim materiałów. Jako placówka edukacyjna Muzeum będzie miejscem organizacji konferencji naukowych, wykładów, inicjatyw społecznych oraz lekcji szkolnych. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem Muzeum, przekazaniem pamiątek bądź współpracą merytoryczną zachęcamy do kontaktu z zespołem Instytutu Andersa.

LEKCJE MUZEALNE
W chwili obecnej Instytut Andersa przyjmuje zgłoszenia grup szkolnych i studenckich, dla których realizuje lekcje muzealne. Grupę umówić można pod adresem e-mail: kontakt@instytutandersa.org.pl

CZYTELNIA
Przy Muzeum działa również czytelnia Instytutu Andersa, w której dostępne są publikacje, broszury i czasopisma, związane z polską emigracją polityczną z lat 1939-1991. Katalog publikacji dostępny jest tutaj

BIBLIOTECZKA CYFROWA INSTYTUTU ANDERSA
Księgozbiór Instytutu Andersa poddawany jest digitalizacji i udostępnianiu w zakresie dopuszczonym przez prawa autorskie. Z dostępnymi zbiorami można zapoznać się pod tym linkiem: publikacje.Projekt stworzenia muzeum i czytelni Instytutu Andersa został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 w ramach zadania „Działalność programowa i rozwój instytucjonalny Instytutu Andersa w oparciu o Muzeum Historii Polskiego Państwa na Uchodźstwie w XX wieku”. Całkowita kwota dotacji wynosi 460 tys. zł.