Zachęcamy do udziału w konferencji „Suwerenność w myśli politycznej w XX i XXI wieku”

Zachęcamy wszystkich do czynnego i biernego udziału w konferencji naukowej „Suwerenność w myśli politycznej w XX i XXI wieku”, która odbędzie się w Lublinie, 5 czerwca 2024 roku.

Celem konferencji jest dyskusja nad wizjami i koncepcjami suwerenności w XX i XXI wieku, mającymi odzwierciedlenie w myśli politycznej różnych nurtów ideowych. Proponowana tematyka konferencji jest niewątpliwie bardzo szeroka i zachęca do dyskusji i wymiany poglądów.

Tematyka wystąpień i referatów, powinna koncentrować się wokół następujących problemów:

✓ Zakres pojęciowy suwerenności, reinterpretacje, ewolucja pojęcia

✓ Wykorzystywanie teorii naukowych w politologicznych badaniach myśli politycznej w odniesieniu do suwerenności państwa

✓ Suwerenność a racja stanu

✓ Aspekt wewnętrzny i zewnętrzny suwerenności

✓ Podmioty suwerenności

✓ Suwerenność państwa w warunkach integracji i globalizacji

✓ Problem suwerenności w Unii Europejskiej

✓ Problem suwerenności w strukturach ponadnarodowych w XX i XXI wieku

✓ Suwerenność Polski jako państwa członkowskiego UE

✓ Suwerenność Polski w dobie globalizacji

✓ Państwa narodowe w XX i XXI wieku

📩 Oczekujemy na zgłoszenia tematów wystąpień, referatów i komunikatów w języku polskim (lub języku angielskim) do 15 kwietnia 2024 r. poprzez formularz: https://forms.gle/WLwsQS22H5Xush6Y6

▪️Instytut Andersa jest współorganizatorem tego wydarzenia.