ostatnio dodane

Polonia Inter Gentes III – czasopismo

Polonia Inter Gentes III – czasopismo

W piśmie, którego tematyka koncentruje się na sprawach polskiej emigracji politycznej oraz Polonii i mniejszości polskiej poza granicami kraju, znalazło się 7 tekstów. Całość poprzedza wprowadzenie, przygotowane przez Bartosza Czajkę, prezesa Instytutu Andersa, a także sprawozdanie z działalności placówki pióra Michała Wójcika.
Sytuacja środowisk polskich na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku – raport

Sytuacja środowisk polskich na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku – raport

24 lutego 2022 roku całkowicie zmienił dotychczasowe życie mieszkańców Ukrainy. Tego dnia bowiem Federacja Rosyjska rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę i – wraz z okupacją znacznej części tego kraju – największy od czasów II wojny światowej konflikt wojenny na starym kontynencie.
Wandaćka – najnowsza publikacja Instytutu Andersa.

Wandaćka – najnowsza publikacja Instytutu Andersa.

Co oznacza tytuł "Wandaćka"? Kim był Wilhelm Gibałka? Co wspólnego mają polscy inżynierowie z Miles Magister? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w najnowszej publikacji Instytutu Andersa

więcej aktualności

zapoznaj się z naszą działalnością

więcej

Misja Instytutu

„Instytut im. gen. Władysława Andersa to organizacja analityczno-edukacyjna służąca Polakom w kraju i zagranicą. Misją Instytutu jest krzewienie i podtrzymywanie polskiej kultury wśród Polonii, pomoc prawna, społeczna i ekonomiczna dla Polaków mieszkających w różnych częściach świata, budowanie silnych relacji między Polonią a macierzą, współdziałanie i koordynowanie akcji społecznych mających na celu wsparcie środowisk polonijnych oraz propagowanie wiedzy i podtrzymywanie pamięci o patronie Instytutu – generale Władysławie Andersie.Instytut Andersa to miejsce spotkań ekspertów, naukowców, społeczników i przedstawicieli środowisk polonijnych, chcących kreować spójną narrację o całokształcie relacji pomiędzy Polską a jej diasporą. 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza krajem ma bardzo zróżnicowane spojrzenie na własne środowisko, a także na charakter i stan ich relacji z Macierzą. Dostrzegając wiele z problemów w zakresie odpowiedniego zagospodarowania potencjału Polonii tworzymy odpowiednie materiały informacyjne, analityczne oraz naukowe, które oprócz waloru edukacyjnego mają mieć wymiar strategiczny, aby zewnętrzne instytucje (w tym głównie sektor rządowy) mogły lepiej docierać ze swoimi postulatami i programami do Polonii na całym świecie”

misja

Modernizacja strony internetowej Instytutu Andersa zrealizowana została jako element zadania „Instytut Andersa- think-tank wykorzystujący potencjał Polonii i Polaków za granicą”. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. 
Dofinansowanie: 155 000,00 zł Całkowita wartość: 155 000,00 zł