Bartosz czajka

Prezes Zarządu bartosz.czajka@instytutandersa.org.pl
Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju Edukacji Historycznej, pracownik naukowy Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL, doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie (2017-2021). Działacz społeczny i akademicki, nauczyciel historii w liceum ogólnokształcącym. Współzałożyciel i dwukrotny prezes Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis (2013-2017), aktywny w pracach Parlamentu Studentów KUL oraz Koła Naukowego Historyków Studentów. W 2016 roku został wybrany do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Naukowo-Kulturalnym w Europie Środowej i Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, w ramach której prowadził cykl wykładów dla polskiej młodzieży z Białorusi, Ukrainy, Rosji czy Kazachstanu. Inicjator programu stypendialnego dla młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy pod nazwą „Aktywni dla Polski”. Wykładowca w ramach „Akademii Liderów Polonijnych” organizowanych przez „Wspólnotę Polską”. Za działalność społeczną bp Józef Guzdek odznaczył go Medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki natomiast za działalność w Korporacji Akademickiej Minister Jan Józef Kasprzyk przyznał mu Medal „Pro Patria”. Autor monografii i artykułów naukowych. W swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienia polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939, emigracji w XX wieku, dziejów Lubelszczyzny oraz bada dzieje myśli piłsudczykowskiej.

Michał Dworski

Dyrektor Wykonawczy michal.dworski@instytutandersa.org.pl
Historyk, prawnik, fundraiser. Pracownik naukowy Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL, Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie (2017-2021), Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Dialogu Międzynarodowego oraz doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent historii (2017) i prawa (2019) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Założyciel i prezes bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber (2010-2012), współzałożyciel i prezes Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis (2015-2016), członek zarządu Fundacji Scytia od 2017 roku. Ponadto od 2007 roku zaangażowany w prace rodzinnej Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II. Od 2013 roku redaktor polonijnego pisma w Stanach Zjednoczonych pn. „The Poland Times”, wolontariusz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Naukowo zajmuje się dziejami polskiej emigracji politycznej, prawem międzynarodowym publicznym, historią dyplomacji oraz współczesną rolą Polonii na świecie. Autor monografii i artykułów naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Prowadził badania naukowe w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Litwie i we Włoszech. W ramach działalności naukowej i społecznej utrzymuje stały kontakt ze środowiskami polonijnymi w Hiszpanii (Madryt), Stanach Zjednoczonych (Floryda, Colorado), Wielkiej Brytanii (Londyn), na Białorusi (Witebsk) oraz na Ukrainie (Lwów, Odessa). Stypendysta Polonia Aid Foundation Trust (Londyn), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Funduszu im. Jana Stefańczyka. Za działalność społeczną odznaczony przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka medalem „Pro Patria” oraz Medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który przyznał mu bp Józef Guzdek.