RADA INSTYTUTU IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

Nad całością prac Instytutu Andersa czuwa Rada Programowa składająca się z osób, które w swoim życiowym dorobku przysłużyły się pogłębianiu więzów między Polonią a macierzą, podejmowały tematykę emigracji polskiej w swojej pracy naukowej oraz aktywnie uczestniczą w pracy społecznej na rzecz Polaków w kraju i zagranicą.

Rada nadzoruje merytoryczną stronę naszej działalności oraz jest gwarantem właściwego funkcjonowania Instytutu Andersa. Członkostwo w radzie jest funkcją honorową, jednak każdy z członków ma możliwość opiniowania oraz inicjowania działań Instytutu a także aktywnego uczestniczenia w podejmowanych inicjatywach. Doświadczenie i wiedza członków Rady jest ogromnym wsparciem w przygotowaniu i realizacji naszych działań.

Pomoc ta wykorzystywana poprzez udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych czy też w charakterze trenerów i warsztatowców w poszczególnych programach realizowanych przez Instytut.Skład Rady:
Janusz Andrzej Kotański – Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej,
prof. Jarosław Rabiński – Dyrektor Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL,
prof. Mirosław Matyja – Polski Uniwersytet na Obczyźnie,
dr Radosław Malinowski – Tanganza University,
Jadwiga Kowalska – Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.