Wandaćka – najnowsza publikacja Instytutu Andersa.

Co oznacza tytuł „Wandaćka”?
Kim był Wilhelm Gibałka?
Co wspólnego mają polscy inżynierowie z Miles Magister?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w najnowszej publikacji Instytutu Andersa – „Wandaćka” dr Osmana Fırat Başa. Ten wybitny badacz relacji polsko – tureckich podejmuje
zapomniany i nieznany wątek współpracy między naszymi państwami w dziedzinie lotnictwa wojskowego.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w formie e-booka: [link]

Osman Fırat Baş – ur. w 1969 r. tłumacz i historyk literatury. Absolwent Polonistyki Uniwersytetu
Ankarskiego. W latach 1998–2017 pracował w Ambasadzie RP w Ankarze jako tłumacz. Od 2017 r. wykłada w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest
autorem publikacji z zakresu polskiej historii i literatury, m.in. studiów o Witoldzie Gombrowiczu i Wisławie Szymborskiej. Przełożył na turecki Ferdydurke Witolda Gombrowicza, opowiadania Stefana Grabińskiego, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Zniewolony umysł Czesława Miłosza, dramaty Doroty Masłowskiej i Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. W 2006 r. został uhonorowany listem gratulacyjnym MSZ RP za dorobek translatorski. Laureat Nagrody Honorowej Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej książki w świecie (2014). Laureat Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015). Laureat Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego za przekład na nowy język (2016) i nagrody literackiej ZAiKS­u dla tłumaczy (2019).

Zadanie „Instytut Andersa- think-tank wykorzystujący potencjał Polonii i Polaków za granicą”
sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030 PROO.


Zadanie „Instytut Andersa- think-tank wykorzystujący potencjał Polonii i Polaków za granicą”
sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030 PROO.