Podsumowanie pierwszej edycji programu Stypendialnego „Młodzi Ambasadorzy Polskości”

Zakończyliśmy pierwszą edycję Programu Stypendialnego dla Polonii Zachodnioeuropejskiej – „Młodzi Ambasadorzy Polskości”

W dniach 16 – 23 sierpnia b.r. w Lublinie odbyła się pierwsza edycja Programu Stypendialnego pt. „Młodzi Ambasadorzy Polskości” zorganizowanego przez Instytut im. gen. Władysława Andersa. Stypendium miało na celu wyróżnienie młodych Polaków będących mieszkańcami państw Europy Zachodniej i aktywnie uczestniczących w życiu swoich lokalnych społeczności.

Przez tydzień Lublin gościł Polaków mieszkających na co dzień w Belgii, Hiszpanii, Holandii i we Włoszech. W ramach programu uczestnicy spędzili na Lubelszczyźnie 8 aktywnych dni oraz wzięli udział w profesjonalnych szkoleniach menadżerskich, podczas których:

 • Zapoznali się z podstawami zarządzania organizacją społeczną oraz zespołem projektowym
 • Odbyli warsztaty z wystąpień publicznych i autoprezentacji
 • Poznali podstawy Fundraisingu, czyli sposobów na pozyskiwanie funduszy na działalność społeczną
 • Poszerzyli swoją wiedzę na temat marketingu i budowania marki
 • Odbyli szkolenie z prowadzenia negocjacji
 • Poznali sposoby na rozpoznanie dezinformacji dzięki warsztatom z fact-checkingu

Program Stypendialny Młodzi Ambasadorzy Polskosci to nie tylko szkolenia! Uczestnicy projektu odbyli szereg wizyt w lubelskich instytucjach publicznych oraz odwiedzili Zamość, gdzie w murach Akademii Zamojskiej miała miejsce dyskusja na temat kondycji polskich środowisk w państwach Europy Zachodniej. Rozmowa była pierwszym etapem do opracowania strategii rozwoju młodzieżowych, zachodnioeuropejskich organizacji polonijnych zatytułowana „Młodzi Ambasadorzy Polskosci 2040”.

Celem programu było nawiązanie współpracy pomiędzy działaczami organizacji polonijnych, kompleksowe przeszkolenie młodych liderów z kompetencji menadżerskich oraz opracowanie wspomnianej wyżej strategii. Wyniesione z programu wnioski, jak i cała strategia, zostanią opublikowana w tegorocznym numerze czasopisma Instytutu Andersa – „Polonia Inter Gentes”.

Czujemy ogromną radość, z dużego zainteresowania naszym programem oraz niezwykle pozytywnym odbiorem inicjatywy wśród samych uczestników. Mamy ogromną nadzieję, że realizacja projektu przyniesie pozytywne i wartościowe rezultaty, które przełożą się na prężne funkcjonowanie młodzieżowych organizacji polonijnych. Doświadczenie zdobyte podczas pobytu w Lublinie, młodzi Polacy mogą wykorzystać przede wszystkim w miejscu swojego zamieszkania tak, aby aktywizować lokalną polską społeczność oraz więź, łączącą Polonię z Macierzą. 

Partnerem Programu Stypendialnego „Młodzi Ambasadorzy Polskości” był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Projekt został dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polacy i Polonia za granicą 2022”. 

Wnioski z programu „Młodzi Ambasadorzy Polskości” oraz strategia rozwoju organizacji polonijnych na lata 2020-2040 dostępne są TUTAJ

Całkowita wartość projektu:
71 760,00 zł
Kwota dofinansowana: 
67 920,00 zł

W dniach 16 – 23 sierpnia b.r. w Lublinie odbyła się pierwsza edycja Programu Stypendialnego pt. „Młodzi Ambasadorzy Polskości” zorganizowanego przez Instytut im. gen. Władysława Andersa. Stypendium miało na celu wyróżnienie młodych Polaków będących mieszkańcami państw Europy Zachodniej i aktywnie uczestniczących w życiu swoich lokalnych społeczności.

Przez tydzień Lublin gościł Polaków mieszkających na co dzień w Belgii, Hiszpanii, Holandii i we Włoszech. W ramach programu uczestnicy spędzili na Lubelszczyźnie 8 aktywnych dni oraz wzięli udział w profesjonalnych szkoleniach menadżerskich, podczas których:

 • Zapoznali się z podstawami zarządzania organizacją społeczną oraz zespołem projektowym
 • Odbyli warsztaty z wystąpień publicznych i autoprezentacji
 • Poznali podstawy Fundraisingu, czyli sposobów na pozyskiwanie funduszy na działalność społeczną
 • Poszerzyli swoją wiedzę na temat marketingu i budowania marki
 • Odbyli szkolenie z prowadzenia negocjacji
 • Poznali sposoby na rozpoznanie dezinformacji dzięki warsztatom z fact-checkingu

Program Stypendialny Młodzi Ambasadorzy Polskosci to nie tylko szkolenia! Uczestnicy projektu odbyli szereg wizyt w lubelskich instytucjach publicznych oraz odwiedzili Zamość, gdzie w murach Akademii Zamojskiej miała miejsce dyskusja na temat kondycji polskich środowisk w państwach Europy Zachodniej. Rozmowa była pierwszym etapem do opracowania strategii rozwoju młodzieżowych, zachodnioeuropejskich organizacji polonijnych zatytułowana „Młodzi Ambasadorzy Polskosci 2040”.

Celem programu było nawiązanie współpracy pomiędzy działaczami organizacji polonijnych, kompleksowe przeszkolenie młodych liderów z kompetencji menadżerskich oraz opracowanie wspomnianej wyżej strategii. Wyniesione z programu wnioski, jak i cała strategia, zostanią opublikowana w tegorocznym numerze czasopisma Instytutu Andersa – „Polonia Inter Gentes”.

Czujemy ogromną radość, z dużego zainteresowania naszym programem oraz niezwykle pozytywnym odbiorem inicjatywy wśród samych uczestników. Mamy ogromną nadzieję, że realizacja projektu przyniesie pozytywne i wartościowe rezultaty, które przełożą się na prężne funkcjonowanie młodzieżowych organizacji polonijnych. Doświadczenie zdobyte podczas pobytu w Lublinie, młodzi Polacy mogą wykorzystać przede wszystkim w miejscu swojego zamieszkania tak, aby aktywizować lokalną polską społeczność oraz więź, łączącą Polonię z Macierzą. 

Partnerem Programu Stypendialnego „Młodzi Ambasadorzy Polskości” był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Projekt został dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polacy i Polonia za granicą 2022”. 

Wnioski z programu „Młodzi Ambasadorzy Polskości” oraz strategia rozwoju organizacji polonijnych na lata 2020-2040 dostępne są TUTAJ

Całkowita wartość projektu:
71 760,00 zł
Kwota dofinansowana: 
67 920,00 zł<- Powrót do Aktualności