Sytuacja środowisk polskich na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku – raport

24 lutego 2022 roku całkowicie zmienił dotychczasowe życie mieszkańców Ukrainy. Tego dnia bowiem Federacja Rosyjska rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę i – wraz z okupacją znacznej części tego kraju – największy od czasów II wojny światowej konflikt wojenny na starym kontynencie.
Trwająca wojna odcisnęła także piętno na Polakach – obywatelach Ukrainy, którzy dzielą losy
mieszkańców tego kraju. Na Ukrainie, do 2022 roku istniało bardzo wiele organizacji, skupiających osoby naroowości polskiej, podtrzymujących polskie zwyczaje i promujących polską kulturę i historię.
Znaczna większość tych organizacji funkcjonowała na zachodnich terenach Ukrainy, przez co nie
zostały one dotknięte w sposób bezpośredni rosyjską okupacją. Nie należy zapominać, że polskie organizacje funkcjonowały przed 2022 rokiem także na terenie wschodniej Ukrainy. Wielu naszych rodaków zostało bezpośrednio dotkniętych działaniami wojennymi i rosyjską okupacją.
Jak obecnie wygląda funkcjonowanie organizacji polskich na Ukrainie? Jakie działania podejmują? Jak wpłynęła na nie trwająca rosyjska agresja?
Na te pytania odpowiada Aleksander Lewkowicz w najnowszym raporcie Instytutu Andersa.
Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnym e-bookiem: [link]


Zadanie „Instytut Andersa- think-tank wykorzystujący potencjał Polonii i Polaków za granicą”
sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030 PROO.