Trwa program stypendialny „Aktywni dla Polski”

Wtorek 1 sierpnia

O procesie zdobywania funduszy na działalność organizacji pozarządowych opowiadał dzisiaj podczas szkolenia z fundraisingu dr Michał Dworski, pracownik naukowy KUL, prawnik, historyk, certyfikowany fundraiser. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się kim jest fundraiser i czym właściwie się zajmuje. Usłyszeli o tym, jak przygotować i wdrażać fundrasing w organizacji oraz jakie są jego narzędzia. Przedstawiciele organizacji polonijnych wypełniali formularze online na temat przygotowania reprezentowanych przez nich organizacji do wdrażania fundraisingu. Mieli również okazję przetestować zdobytą na szkoleniu wiedzę i wejść w rolę fundraiserów podczas ćwiczenia praktycznego.

W drugiej części dnia w Instytucie Andersa odbyło się spotkanie z Panem Sławomirem Kowalskim, Dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ oraz z Panią Barbarą Sośnicką, Naczelniczką w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Stypendyści programu „Aktywni dla Polski” wysłuchali wykładu Pana Dyrektora na temat tożsamości oraz mogli porozmawiać i podzielić się swoją perspektywą działaności polonijnej z przedstawicielami Departamentu.

Program Stypendialny im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego „Aktywni dla Polski” jest realizowany przez Instytut Andersa oraz dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu „NOWEFIO 2021-2030”