Kolejne dni wytężonej pracy dla stypendystów programu stypendialnego „Aktywni dla Polski”

Sobota 29 lipca

Sobotni harmonogram wypełniły szkolenia. W pierwszej części dnia odbyły się warsztaty kreatywne z design thinking, które prowadził Mariusz Krzaczek – psycholog, trener, coach, specjalista z zakresu zarządzania projektami. Szkolenie dotyczyło tworzenia i projektowania nowych rozwiązań przy wykorzystaniu metodyki myślenia projektowego.

Kolejnym punktem planu dnia były warsztaty z metodologii opracowywania planów działań i harmonogramów na podstawie przyjętych celów i zadań organizacji, również prowadzone przez Mariusza Krzaczka. Uczestnicy uczyli się pracować w projektach i nimi zarządzać, wykorzystując metodę Scrum. Uczyli się również organizowania pracy w krótkim czasie, efektywnej pracy w grupie, a także zadawanie dobrych pytań. Nasi stypendyści otrzymali zadanie związane z organizacją wydarzenia polonijnego. Przechodząc poszczególne etapy planowania dowiedzieli się w jaki sposób zabrać się za organizowanie takiego wydarzenia.

Mariusz Krzaczek zaznaczył, że obydwie metody są bardzo skuteczne i uczą tego, w jaki sposób od pomysłu przejść do jego konkretyzacji.

„Myślę, że wartością dla uczestników było to, że uczyli się pracować zespołowo, że wspólnie wymyślali pomysły, planowali rozwiązanie i również tworzyli je” – Mariusz Krzaczek, prowadzący warsztaty

Niedziela 30 lipca

Krzysztof Pilarczyk, trener biznesu z firmy Door poprowadził szkolenie z komunikacji w zespole. Uczestnicy ćwiczyli umiejętność wyrażania konstruktywnego feedback’u. Uczyli się tworzenia trwałych relacji i podtrzymywania ich w zespole.

Prowadzący szkolenie podkreślał, że dobra komunikacja ma służyć dobrym relacjom oraz unikaniu napięć. Zachęcił żeby w swoich organizacjach i miejscach działania spróbowali przetestować te rady, o których wspominał podczas szkolenia.

W niedzielne popołudnie grupa stypendystów programu „Aktywni dla Polski” miała okazję poznać historię niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Oprowadzanie po muzeum na Majdanku poprowadziła Aleksandra Poślednik.

Poniedziałek 31 lipca

Tematem poniedziałkowego szkolenia było zarządzanie zespołem. Krzysztof Pilarczyk starał się przekazać uczestnikom szkolenia, jak być liderem, dla którego każdy chciałby pracować. Przedstawiciele organizacji polonijnych poprzez ćwiczenia w parach uczyli się w jaki sposób wyrażać uznanie dla swoich współpracowników. Prowadzący szkolenie podkreślił, że szczególnie wartościowym jest docenienie czyjejś indywidualnej cechy, umiejętności, czy zdolności – skoncentrowanie na osobie. Uczestnicy usłyszeli także o stylu przewodzenia i przywództwie. Poznali i określali swoje typy osobowości oraz motywację z jaką konkretny typ osoby podchodzi do powierzonego zadania. Dowiedzieli się też na co zwrócić uwagę przy przekazywaniu uprawnień i odpowiedzialności, czyli delegowaniu w organizacji.

Uczestnicy podsumowali to szkolenie następującymi hasłami: zadanie, osobisty, pochwała, docenianie, poznanie siebie, motywacja, przywództwo, lider

Program Stypendialny im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego „Aktywni dla Polski” jest realizowany przez Instytut Andersa oraz dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu „NOWEFIO 2021-2030”