Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich

Instytut Andersa ma zaszczyt poinformować o rozpoczęciu działalności nowej jednostki organizacyjnej Fundacji – Biura Porad Prawnych i Obywatelskich.

Głównymi celami funkcjonowania Biura są wypełnienie luki w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla środowisk polonijnych oraz cudzoziemców posługujących się językiem polskim, poszerzanie świadomości prawnej wśród Polonii oraz cudzoziemców zamieszkujących na co dzień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz propagowanie idei poradnictwa pro bono.

Działalność Biura jest skierowana do członków polskich organizacji społecznych, kulturowych, polonijnych, osób pochodzenia polskiego, cudzoziemców zamieszkujących na co dzień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polaków zamieszkujących na co dzień na terytorium województwa lubelskiego.

Zachęcamy do kontaktu i przesyłania pytań natury prawnej bądź obywatelskiej poprzez adres e-mail: biuro.porad.prawnych@instytutandersa.org.pl

Przed wysłaniem wiadomości, należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania Biura Porad Prawnych i Obywatelskich:

Działalność Biura Porad Prawnych i Obywatelskich jest realizowana przez Instytut im. gen. Władysława Andersa oraz dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.