Rekrutacja do VI edycji programu „Aktywni dla Polski”!

Instytut Andersa rozpoczyna rekrutację do VI edycji programu stypendialnego „Aktywni dla Polski”! W tym roku odświeżamy format popularnej wśród polonijnej młodzieży oferty, rozszerzając program na całą Europę!

Projekt skierowany jest zatem do Polaków w wieku 18-35 lat mieszkających na stałe w państwach europejskich. Realizacja programu zaplanowana na okres od 24 lipca do 3 sierpnia 2023 roku.

Przedsięwzięcie ma na celu wyróżnienie młodych Polaków będących mieszkańcami  państw Europy oraz aktywnie zaangażowanych w życie swoich lokalnych społeczności. Poprzez program stypendialny chcemy budować więzi pomiędzy młodym pokoleniem Polaków w kraju i za granicą.

W ramach „Aktywnych dla Polski” uczestnicy będą mieli okazję spędzenia 10 dni na Lubelszczyźnie, podczas których wezmą udział w profesjonalnych warsztatach, szkoleniach i spotkaniach z lubelskimi działaczami z organizacji pozarządowych!

Przykładowa tematyka szkoleń:

  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne;
  • Metody opracowywania planów działania i harmonogramów;
  • Komunikacja w zespole;
  • Marketing i social media;
  • Pozyskiwanie funduszy na działalność;
  • Rozwijanie kompetencji przyszłości.

Ponadto, w czasie programu planujemy dla naszych stypendystów organizację wycieczek po Lublinie i Lubelszczyźnie, spotkań kulturalnych, a także integracyjnych. Przewidziane będą również wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych. Dla uczestników będzie to unikalna szansa na aktywne spędzenie wakacyjnego czasu w Polsce oraz możliwość poznania uroków Lubelszczyzny. Podczas pobytu, stypendyści będą mieli zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, a także otrzymają zwrot kosztów podróży.

Przed zgłoszeniem, prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu stypendialnego:

Nie czekaj, zgłoś się już dziś! 😊

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/NXVKqvx7gPugYeks6

Termin na zgłoszenia upływa wraz z dniem 1 czerwca 2023 roku.

Program Stypendialny „Aktywni dla Polski” jest realizowany przez Instytut im. gen. Władysława Andersa oraz dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W razie wątpliwości bądź pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: adp@instytutandersa.org.pl bądź w wiadomości prywatnej na Facebooku.