Kondycja środowisk polskich w państwach Inicjatywy Trójmorza. Współczesność i perspektywy – raport Instytutu Andersa

Raport Instytutu Andersa poświęcony Polakom w państwach Inicjatywy Trójmorza

Polecamy państwa uwadze najnowszy raport Instytutu Andersa „Kondycja środowisk polskich w państwach Inicjatywy Trójmorza. Współczesność i perspektywy”. Praca ma na celu przedstawienie położenia mniejszości polskiej w tym regionie, zwrócenie uwagi na potencjał środowisk polskich
i możliwość zagospodarowania ich działalności, wiedzy, kontaktów
i praktyk w realizacji celów Inicjatywy Trójmorza, gdyby format ten wyraźniej rozwijał się w kierunku społecznym i obywatelskim. Zadaniem
niniejszego raportu jest również zabranie głosu w debacie publicznej
na temat potencjalnej wizji traktowania środowisk polskich w Europie
Środkowej jako soft-power państwa polskiego w bardzo konkretnym
przypadku: rozwijania formatu Inicjatywy Trójmorza.

Opracowanie odnosi się również do polonijnej (emigracyjnej) percepcji współpracy środkowoeuropejskiej i odpowiada na pytanie, czy środowiska polskie w ogóle zamierzają pełnić rolę nieformalnych ambasadorów współpracy środkowoeuropejskiej, czy zgodne jest to z celami ich działalności oraz czy taka perspektywa stanowi pewną szansę dla ich aktywizacji i przyciągnięcia chociażby młodszego pokolenia Polaków do swoich struktur.

Raport w formie e-booka dostępny jest tutaj.

<- Powrót do Aktualności