Polonijne Forum Środkowoeuropejskie

Polonijne Forum Środkowoeuropejskie 6 listopada 2021 roku odbyło się Polonijne Forum Środkowoeuropejskie!

Pełny zapis transmisji można obejrzeć pod poniższym linkiem:

https://fb.watch/97RNyPZADU/

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim prelegentom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Możliwość wysłuchania refleksji dotyczących Polonii środkowoeuropejskiej oraz podjęcia niezwykle ważnych dyskusji na temat Polaków w państwach Europy Środkowej pozwoliło nam zapoznać się z szeregiem problemów dotykających polskie organizacje, ale też ukazało olbrzymi potencjał jaki tkwi wśród naszych rodaków mieszkających na obczyźnie.⠀⠀⠀⠀ Podczas Forum wystąpili: ▪️ dr Mariusz Antonowicz – pracownik naukowy Uniwersytetu Wileńskiego, członek Polskiego Klubu Dyskusyjnego▪️ Michał Chrząstowski – prezes Klubu Polskiego w Pradze, wieloletni członek Rady Rządu Republiki Czeskiej ds. Mniejszości Narodowych▪️ Zdzisława Molnárné Sagun – przewodnicząca Stowarzyszenia Katolików Polskich pod wezwaniem Św. Wojciecha na Węgrzech, dyrektor Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Budapeszcie▪️ dr Małgorzata Vražić – pracownik naukowy w Katedrze Języków Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu w Zagrzebiu, współpracownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu, redaktorka naczelna czasopism „Kopernik” i „Witkacy!”▪️ Małgorzata Bejšovec – inicjatorka oraz administratorka portalu FB „Polska Kultura w Pradze” oraz grupy „Polacy mieszkający w Pradze“▪️ Marcin Łapczyński – radca ds. współpracy międzynarodowej w MKiDN, wieloletni dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie i radca Ambasady RP w Wilnie▪️ Izabela Walaska – prezes Stowarzyszenia Zaolzie Potrafi, tłumaczka, reżyserka▪️ Andrzej Kempa – przewodniczący Federacji Polaków w Austrii, założyciel serwisu informacyjnego Polonia Sport, prezes Stowarzyszenia Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria i Stowarzyszenia Zbója Szczyrka▪️ Rajmund Klonowski – publicysta Kuriera Wileńskiego, założyciel Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, działacz Związku Polaków na Litwie▪️ Krzysztof Kosmala – nauczyciel j. angielskiego, prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechach▪️ Beata Czaplińska – przedsiębiorca, dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, założycielka organizacji Filantropia Plus▪️ Jan Korsak – przedsiębiorca, założyciel i wieloletni prezes Polskiej Izby Turystyki, wieloletni członek władz Stowarzyszenia Wspólnota Polska▪️ Waldemar Biniecki – założyciel i redaktor naczelny Kuryera Polskiego w Milwaukee, publicysta Tygodnika Solidarność, amerykański korespondent mediów w Polsce⠀⠀⠀⠀Jednym z elementów  Forum była oficjalna premiera najnowszego raportu Instytutu Andersa „Kondycja środowisk polskich w państwach Inicjatywy Trójmorza. Współczesność i perspektywy”.⠀⠀⠀Raport jest dostępny pod poniższym linkiem:

https://instytutandersa.org.pl/kondycja-srodowisk…/

Realizacji Polonijnego Forum Środkowoeuropejskiego towarzyszyła seria podcastów, w których analitycy Instytutu Andersa rozmawiali na temat kondycji środowisk polskich w wybranych krajach inicjatywy Trójmorza. Podcasty dostępne są za pośrednictwem mediów społecznościowych Instututu Andersa: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIJ-13pUGYm31w5dtaSryOQ/featured  Spotify: https://open.spotify.com/show/1uubl8U0w2wvvMrm21KXT8  Serdecznie dziękujemy partnerom wydarzenia: ▪️ Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Lublinie ▪️ State of Poland⠀⠀⠀⠀Polonijne Forum Środkowoeuropejskie odbyło się pod patronatem honorowym: ▪️ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ▪️ Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ▪️ Instytutu Europy Środkowej⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dziękujemy również Lubelskiemu Centrum Konferencyjnemu za profesjonalną obsługę podczas transmisji wydarzenia i użyczenie sali konferencyjnej.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Serdecznie dziękujemy także wszystkim widzom oraz uczestnikom dyskusji podczas transmisji na żywo. Zachęcamy do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej: ▪️ Instagram: @instytut_andersa▪️ Twitter: @instytutandersa▪️ YouTube: Instytut Andersa▪️ Spotify: Instytut Andersa

▪️ Strona internetowa: https://instytutandersa.org.pl/


<- Powrót do Aktualności