Rozpoczynamy rekrutację do IV edycji programu „Aktywni dla Polski” – 2021!

Rekrutacja do IV edycji programu „Aktywni dla Polski” – 2021!

Zapraszamy naszych rodaków z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy oraz członków organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w IV edycji  „Aktywnych dla Polski” – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego.

Program ma na celu wsparcie młodych osób aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej, poprzez udział w szeregu niezwykle wartościowych spotkań, szkoleń i wizyt studyjnych. Poprzez Program Stypendialny chcemy budować więzi pomiędzy młodym pokoleniem Polaków w kraju i na Wschodzie, dlatego do uczestnictwa i wspólnego podnoszenia kompetencji oraz lepszego poznania polskiej historii i kultury zapraszamy aktywne osoby z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy.

Program ma formę 10 dniowego kursu dla 22 osób, zakładającego różne formy zajęć podnoszących kompetencje w zakresu kierowania organizacją pozarządową (w tym polonijną), wycieczki i wizyty w instytucjach publicznych i kulturalnych, dyskusje, debaty i spotkania integracyjne odbywające się w Lublinie.

Planowany termin realizacji projektu to 14-23 września 2021 roku. W związku z możliwymi obostrzeniami epidemicznymi termin realizacji może ulec zmianie. Dla osób nie mogących z przyczyn epidemicznych przyjechać do Lublina planujemy realizację programu w wersji hybrydowej.

Dla uczestników spoza Lublina (w szczególności spoza Polski) zapewniamy nocleg i pełne wyżywienie.

Organizatorem Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie dra Stanisława Ostrowskiego – „Aktywni dla Polski” jest
Instytut im. Generała Władysława Andersa przy partnerstwie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Dokładne zasady przystąpienia do programu dostępne są pod poniższymi linkami:
Aktywni dla Polski 2021 – oferta dla obywateli Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi
Aktywni dla Polski 2021 – oferta dla organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego

Zachęcamy również do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji programu:
III edycja,
II edycja.