Polonia/Rekrutacja do IV edycji programu „Aktywni dla Polski” – 2021!

Aktywni dla Polski 2021 – oferta dla osób polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi.

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w IV edycji „Aktywnych dla Polski” – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego! Każda osoba w wieku 18-35 lat pochodzenia polskiego z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy ma szansę na udział w tym niezwykłym projekcie!

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego osób działających na lokalnej społeczności, w szczególności mniejszości polskiej, prezentując modele działań, jakie stosujemy w Polsce. Osobom zakwalifikowanym w drodze konkursu do udziału w projekcie oferujemy atrakcyjny pobyt w Lublinie, pełen szkoleń, warsztatów i ciekawych spotkań oraz nawiązanie relacji z aktywnymi Polakami, działającymi na terenie Lublina i Lubelszczyzny!

Aby przystąpić do programu i mieć szansę na 10-dniowy pobyt w Lublinie oraz uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w projekcie należy wypełnić i przesłać na podany adres formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego wyłonimy uczestników.

Aby móc przystąpić do programu, należy: 

  • Być osobą zamieszkującą na Litwie, Łotwie, Ukrainie lub Białorusi, w wieku 18 – 35 lat, pochodzenia polskiego,
  • Posiadać ważny paszport (obywatelom państw UE wystarczy inny dokument uprawniający do poruszania się w Strefie Schengen),
  • Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania. Wspierasz działania organizacji polonijnej, chóru, wspólnoty parafialnej, zespołu tanecznego, innej organizacji – nasz program skierowany jest właśnie do Ciebie! Nie jest wymagane formalne członkostwo w organizacji.
  • NIE JEST WYMAGANE posiadanie Karty Polaka,
  • Wystarczy podstawowa znajomość języka polskiego! – program ma za zadanie poszerzenie zdolności lingwistycznych uczestników w czasie jego trwania.

Zgłoszenie (AdP 2021 – formularz dla osób z UA, BY, LT, LV – do pobrania) wraz z załącznikami należy wysłać na adres e-mail: kontakt@instytutandersa.org.pl.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • Curriculum Vitae (według dowolnego wzoru),
  • List motywacyjny opisujący dotychczasową działalność oraz powody, dla których chcesz wziąć udział w programie.
  • Dodatkowe zaświadczenia nie są wymagane.

Procedura wyłonienia uczestników:
Zgłoszenia należy przesłać na adres: kontakt@instytutandersa.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „Aktywni dla Polski 2021 – zgłoszenie” do dnia 28 lipca 2021 roku!

Uczestników projektu wyłoni komisja złożona z przedstawicieli Instytutu Andersa oraz RODM w Lublinie, na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

W procedurze wyboru uczestników projektu będą brane pod uwagę:

  • Poprawność merytoryczna CV i listu motywacyjnego
  • Dotychczasowa aktywność uczestnika, obejmującą różne formy zaangażowania: udział w działalności organizacji polskich, chórach polskich, zespołach tanecznych, współorganizacja wydarzeń i projektów.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 31 lipca 2021 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Podczas pobytu uczestników Instytut Andersa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapewniają im: zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów , warsztatów i wycieczek, w czasie którego uczestnicy:

  • Zapoznają się z ideą społeczeństwa obywatelskiego, realizowanego w Polsce przy kluczowym udziale sektora organizacji pozarządowych,
  • Poznają rozwiązania i praktyki, stosowane w działalności i zarządzaniu sektora organizacji pozarządowych,
  • Będą uczestniczyć w szeregu spotkań, warsztatów i zajęć, na których zdobędą wiedzę i umiejętności, które można wykorzystywać w pracy na rzecz społeczności lokalnej w miejscu swojego zamieszkania,
  • Zapoznają się z żywą polską kulturą, historią i wartościami,
  • Poznają historię Lublina i Lubelszczyzny, ofertę lubelskich instytucji, organizacji pozarządowych i uczelni, otwartych na obcokrajowców i Polonię.

W ramach realizacji programu planujemy:

  • Warsztaty poszerzające znajomość języka polskiego,
  • Kurs z podstaw fundraisingu i crowdfoundingu,
  • Warsztaty z umiejętności miękkich,
  • Spotkania z działaczami organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny,
  • Spotkania z lubelskimi samorządowcami,
  • Wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych,
  • Zwiedzanie wybranych miejsc w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie,
  • Spotkania integracyjne oraz kulturalne.

Pobyt uczestników w Lublinie planowanych jest w dniach 14-23 września 2021 roku. W związku z możliwymi obostrzeniami epidemicznymi termin realizacji może ulec zmianie. Dla osób nie mogących z przyczyn epidemicznych przyjechać do Lublina planujemy realizację programu w wersji hybrydowej.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@instytutandersa.org.pl

Czekamy właśnie na Ciebie!

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniami poprzednich edycji programu:
II edycja,
III edycja.


<- Powrót do Aktualności