Nabór artykułów do drugiego numeru rocznika „Polonia Inter Gentes”.

Nabór artykułów do drugiego numeru rocznika „Polonia Inter Gentes”!

Redakcja rocznika naukowego ,,Polonia Inter Gentes” serdecznie zaprasza do publikacji tekstów w drugim numerze pisma, które ukaże się na początku 2022 r.  Rocznik podejmuje problematykę polskich emigracji w XIX-XXI w. oraz życia Polonii i Polaków za granicą (zarówno obecnie, jak i w przeszłości).  Zgodnie z profilem działalności Instytutu Andersa, którego zespół redaguje pismo, najbardziej koncentrujemy się na tematach związanych z historią polskiej niepodległościowej emigracji politycznej po 1939 r. Jesteśmy otwarci także na prace poruszające inne zagadnienia, mieszczące się w ramach problematyki zakreślonej powyżej, a dotyczące np. Wielkiej Emigracji, migracji zarobkowych z Polski, czy innych, związanych z polskimi emigracjami tematów. Do publikacji w „Polonia Inter Gentes” zapraszamy nie tylko historyków, ale też prawników, politologów, socjologów, literaturoznawców i językoznawców. Nasze łamy są otwarte dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki i osób zajmujących się obszarami emigracji i Polonii zawodowo. Szczególnie zachęcamy  również Polonię i Polaków za granicą do przesyłania tekstów, które znajdą się w drugiej części czasopisma, w całości poświęconej ich sprawom.

Rocznik ,,Polonia Inter Gentes” dzieli się na dwie części:

1. Pierwsza z nich, pod nazwą ,,Studia” gromadzi:

– artykuły, – teksty źródłowe, – recenzje, – polemiki, – sprawozdania z konferencji, wystaw, – uroczystości i inne prace o charakterze naukowym.

Teksty podlegają procedurze recenzji przez specjalistów z danej dziedziny.

2. Druga część pisma pt. ,,Z życia Polonii i Polaków za granicą” zawiera:

– teksty publicystyczne, – eseje, – wspomnienia, – wywiady, Oddajemy ją przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą, a więc osobom aktywnie działającym na rzecz polskich społeczności na całym świecie, zrzeszonych lub niezrzeszonych w stowarzyszeniach i instytucjach polonijnych. Artykuły zamieszczone w tej części dotyczą zarówno bieżących wydarzeń i inicjatyw społeczności polskich poza granicami kraju, jak i aspektów historycznych ich funkcjonowania.

Wymogi redakcyjne, zgodnie z którymi powinny być sporządzone artykuły znajdziecie Państwo tutaj: Wytyczne dla autorów – „Polonia Inter Gentes”.

Zachęcamy również do zapoznania się z pierwszym numerem naszego czasopisma: Pierwszy numer czasopisma „Polonia Inter Gentes”.

<- Powrót do Aktualności