Skip to content

Program Stypendialny "Młodzi Ambasadorzy Polskości"

Instytut im. gen. Władysława Andersa rozpoczyna rekrutację do programu stypendialnego „Młodzi Ambasadorzy Polskości”! Projekt skierowany jest do Polaków w wieku 18-30 lat mieszkających na stałe w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub Włoszech. Realizacja programu planowana jest w dniach 16-23 sierpnia 2022 roku w Lublinie.

Przedsięwzięcie ma na celu wyróżnienie młodych Polaków będących mieszkańcami jednego z państw Europy Zachodniej i aktywnie uczestniczących w życiu swoich lokalnych społeczności.

W ramach programu uczestnicy będą mieli okazję spędzenia 8 dni na Lubelszczyźnie, w czasie których wezmą udział w profesjonalnych warsztatach z zakresu m.in. zarządzania organizacją, wystąpień publicznych i autoprezentacji, pozyskiwania funduszy na działalność społeczną oraz odbędą szereg spotkań z lubelskimi samorządowcami oraz przedstawicielami lubelskich instytucji publicznych i organizacji społecznych!

Podczas pobytu stypendyści będą mieli zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, a także otrzymają zwrot kosztów podróży.

Ponadto, na członków programu stypendialnego czekają wycieczki po Lublinie i Lubelszczyźnie, spotkania kulturalne, a także integracyjne. Poprzez program stypendialny chcemy budować więzi pomiędzy młodym pokoleniem Polaków w kraju i na Zachodzie. Jednym z założeń programu jest także stworzenie kompleksowej strategii rozwoju organizacji polonijnych w państwach Europy Zachodniej na lata 2020 – 2040. Dla uczestników będzie to unikalna szansa na aktywne spędzenie w Polsce jednego z wakacyjnych tygodni oraz możliwość poznania uroków Lubelszczyzny.

Aby móc przystąpić do programu, należy: 

 • Być osobą zamieszkującą państwa Europy Zachodniej, w wieku 18 – 30 lat, pochodzenia polskiego.
 • Posiadać ważny paszport (obywatelom państw UE wystarczy inny dokument uprawniający do poruszania się w Strefie Schengen).
 • Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania. Jeśli wspierasz działania organizacji polonijnej, chóru, wspólnoty parafialnej, zespołu tanecznego, innej organizacji – nasz program skierowany jest właśnie do Ciebie! Nie jest wymagane formalne członkostwo w organizacji.
 • Wystarczy podstawowa znajomość języka polskiego. W razie potrzeby przygotujemy spotkania z zawodowym nauczycielem języka polskiego, gdyż program ma za zadanie poszerzenie zdolności lingwistycznych uczestników w czasie jego trwania.

Procedura wyłonienia uczestników:

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy do dnia 16 lipca 2022 roku!

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

Uczestników projektu wyłoni komisja złożona z przedstawicieli Instytutu Andersa, na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

W procedurze wyboru uczestników projektu będą brane pod uwagę:

 • Poprawność merytoryczna CV i listu motywacyjnego
 • Dotychczasowa aktywność uczestnika, obejmującą różne formy zaangażowania: udział w działalności organizacji polskich, chórach polskich, zespołach tanecznych, współorganizacja wydarzeń i projektów

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 17 lipca 2022 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Podczas pobytu uczestników Instytut Andersa zapewnia im: zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów , warsztatów i wycieczek, w czasie którego uczestnicy:

 • Zapoznają się z ideą społeczeństwa obywatelskiego, realizowanego w Polsce przy kluczowym udziale sektora organizacji pozarządowych,
 • Poznają rozwiązania i praktyki, stosowane w działalności i zarządzaniu sektora organizacji pozarządowych,
 • Będą uczestniczyć w szeregu spotkań, warsztatów i zajęć, na których zdobędą wiedzę i umiejętności, które można wykorzystywać w pracy na rzecz społeczności lokalnej w miejscu swojego zamieszkania,
 • Zapoznają się z żywą polską kulturą, historią i wartościami,
 • Poznają historię Lublina i Lubelszczyzny, ofertę lubelskich instytucji, organizacji pozarządowych i uczelni, otwartych na obcokrajowców i Polonię.

W ramach realizacji programu planujemy:

 • Kurs z podstaw fundraisingu i crowdfoundingu,
 • Warsztaty z umiejętności miękkich,
 • Spotkania z działaczami organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny,
 • Spotkania z lubelskimi samorządowcami,
 • Wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych,
 • Zwiedzanie wybranych miejsc w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie,
 • Spotkania integracyjne oraz kulturalne.

Pobyt uczestników w Lublinie planowanych jest w dniach 16 sierpnia – 23 sierpnia 2022 roku.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@instytutandersa.org.pl

Czekamy właśnie na Ciebie!
Link do formularza zgłoszeniowego
Termin na zgłoszenia upływa 16 lipca 2022 roku!

Przed zgłoszeniem, prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu stypendialnego.
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Program Stypendialny „Młodzi Ambasadorzy Polskości” jest realizowany przez Instytut im. gen. Władysława Andersa. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Głowackiego 16, 20-060 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe