Program Aktywni dla Polski 2022 – oferta dla organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego

Program Aktywni dla Polski 2022 – oferta dla organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego

Jednym z celów Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego – „Aktywni dla Polski” jest zwielokrotnienie kontaktów organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego z Polakami mieszkającymi w Ukrainie, Białorusi i Mołdawii. Chcemy, aby poprzez wspólne powiększanie swoich kompetencji, udział w spotkaniach, warsztatach i wycieczkach budować wzajemne relacji, co umożliwi podjęcie wielu inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie oraz w miejscu zamieszkania Polaków ze Wschodu a także wspólne kształtowanie postaw patriotycznych.

Oprócz budowania wspólnoty Polaków ponad granicami naszym celem jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego zarówno organizacji polskich w Ukrainie, Białorusi i Mołdawii, jak i w naszym regionie. Dlatego osoby biorące udział w programie będą wspólnie uczestniczyć w cyklu szkoleń, warsztatów, wycieczek oraz wizyt studyjnych. Zapewniamy także wyżywienie uczestników w trakcie trwania projektu.

Do programu mogą przystąpić osoby w wieku 18-35 lat, aktywnie uczestniczące w działalności organizacji pozarządowych na terenie województwa lubelskiego. Profil organizacji nie jest istotny: powinna ona działać na rzecz mieszkańców naszego regionu na polu charytatywnym, edukacyjnym, patriotycznym, proekologicznym. Zapraszamy zarówno członków stowarzyszeń, fundacji, organizacji studenckich i wolontariuszy wspierających innego typu organizacje lub wspólnoty wyznaniowe.

Zgłoszenie (…– do pobrania) wraz z załącznikami należy wysłać na adres e-mail kontakt@instytutandersa.org.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • Curriculum Vitae (według dowolnego wzoru),
 • List motywacyjny opisujący dotychczasową działalność oraz powody, dla których chcesz wziąć udział w programie.
 • Dodatkowe zaświadczenia nie są wymagane.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: kontakt@instytutandersa.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „Aktywni dla Polski 2022 – zgłoszenie” do 30 czerwca 2022 roku!

Uczestników projektu wyłoni komisja złożona z przedstawicieli Instytutu Andersa oraz RODM w Lublinie, na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

W procedurze wyboru uczestników projektu będą brane pod uwagę:

 • Poprawność merytoryczna CV i listu motywacyjnego
 • Dotychczasowa aktywność uczestnika, obejmującą różne formy zaangażowania w działalność społeczną.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 1 lipca 2022 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Podczas realizacji programu Instytut Andersa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapewniają dla przedstawicieli NGO wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów , warsztatów i wycieczek z udziałem Polaków z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. W ich trakcie uczestnicy z lubelskich organizacji pozarządowych:

 • Poznają możliwości rozwoju swoich działań poprzez uwzględnienie potrzeb i możliwości współpracy z organizacjami polskimi z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii,
 • Otrzymają możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych i potrzebnych kursach, m.in z zakresu pozyskiwania funduszy, fundrisingu i zarządzania zespołem,
 • Nawiążą kontakty z rówieśnikami z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, dla których mogą stanowić wsparcie i wzór w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie Ukrainie i Białorusi,

W ramach realizacji programu planujemy:

 • Kurs z podstaw fundraisingu i crowdfoundingu,
 • Warsztaty z umiejętności miękkich (występy publiczne, autoprezentacja),
 • Spotkania z działaczami innych organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny,
 • Spotkania z lubelskimi samorządowcami,
 • Wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych,
 • Zwiedzanie wybranych miejsc w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie,
 • Spotkania integracyjne oraz kulturalne.
 •  

Pobyt uczestników w Lublinie planowanych jest w dniach 25 lipca – 3 sierpnia 2022 roku.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@instytutandersa.org.pl

Czekamy właśnie na Ciebie!

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniami poprzednich edycji programu: