Skip to content

Polonijne Forum Środkowoeuropejskie

6 listopada 2021 roku odbyło się Polonijne Forum Środkowoeuropejskie! 
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
Pełny zapis transmisji można obejrzeć pod poniższym linkiem:
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim prelegentom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Możliwość wysłuchania refleksji dotyczących Polonii środkowoeuropejskiej oraz podjęcia niezwykle ważnych dyskusji na temat Polaków w państwach Europy Środkowej pozwoliło nam zapoznać się z szeregiem problemów dotykających polskie organizacje, ale też ukazało olbrzymi potencjał jaki tkwi wśród naszych rodaków mieszkających na obczyźnie.
⠀⠀⠀⠀
 
Podczas Forum wystąpili:
 
▪️ dr Mariusz Antonowicz – pracownik naukowy Uniwersytetu Wileńskiego, członek Polskiego Klubu Dyskusyjnego
▪️ Michał Chrząstowski – prezes Klubu Polskiego w Pradze, wieloletni członek Rady Rządu Republiki Czeskiej ds. Mniejszości Narodowych
▪️ Zdzisława Molnárné Sagun – przewodnicząca Stowarzyszenia Katolików Polskich pod wezwaniem Św. Wojciecha na Węgrzech, dyrektor Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Budapeszcie
▪️ dr Małgorzata Vražić – pracownik naukowy w Katedrze Języków Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu w Zagrzebiu, współpracownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu, redaktorka naczelna czasopism „Kopernik” i „Witkacy!”
▪️ Małgorzata Bejšovec – inicjatorka oraz administratorka portalu FB „Polska Kultura w Pradze” oraz grupy „Polacy mieszkający w Pradze“
▪️ Marcin Łapczyński – radca ds. współpracy międzynarodowej w MKiDN, wieloletni dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie i radca Ambasady RP w Wilnie
▪️ Izabela Walaska – prezes Stowarzyszenia Zaolzie Potrafi, tłumaczka, reżyserka
▪️ Andrzej Kempa – przewodniczący Federacji Polaków w Austrii, założyciel serwisu informacyjnego Polonia Sport, prezes Stowarzyszenia Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria i Stowarzyszenia Zbója Szczyrka
▪️ Rajmund Klonowski – publicysta Kuriera Wileńskiego, założyciel Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, działacz Związku Polaków na Litwie
▪️ Krzysztof Kosmala – nauczyciel j. angielskiego, prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechach
▪️ Beata Czaplińska – przedsiębiorca, dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, założycielka organizacji Filantropia Plus
▪️ Jan Korsak – przedsiębiorca, założyciel i wieloletni prezes Polskiej Izby Turystyki, wieloletni członek władz Stowarzyszenia Wspólnota Polska
▪️ Waldemar Biniecki – założyciel i redaktor naczelny Kuryera Polskiego w Milwaukee, publicysta Tygodnika Solidarność, amerykański korespondent mediów w Polsce
⠀⠀⠀⠀
Jednym z elementów  Forum była oficjalna premiera najnowszego raportu Instytutu Andersa „Kondycja środowisk polskich w państwach Inicjatywy Trójmorza. Współczesność i perspektywy”.
⠀⠀⠀
Raport jest dostępny pod poniższym linkiem:
 
Realizacji Polonijnego Forum Środkowoeuropejskiego towarzyszyła seria podcastów, w których analitycy Instytutu Andersa rozmawiali na temat kondycji środowisk polskich w wybranych krajach inicjatywy Trójmorza. Podcasty dostępne są za pośrednictwem mediów społecznościowych Instututu Andersa:
 
 
 
 
Serdecznie dziękujemy partnerom wydarzenia:
 
▪️ Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Lublinie
 
▪️ State of Poland
⠀⠀⠀⠀
Polonijne Forum Środkowoeuropejskie odbyło się pod patronatem honorowym:
 
▪️ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
▪️ Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
▪️ Instytutu Europy Środkowej
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dziękujemy również Lubelskiemu Centrum Konferencyjnemu za profesjonalną obsługę podczas transmisji wydarzenia i użyczenie sali konferencyjnej.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Serdecznie dziękujemy także wszystkim widzom oraz uczestnikom dyskusji podczas transmisji na żywo. Zachęcamy do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej:
 
▪️ Instagram: @instytut_andersa
▪️ Twitter: @instytutandersa
▪️ YouTube: Instytut Andersa
▪️ Spotify: Instytut Andersa

▪️ Strona internetowa: https://instytutandersa.org.pl/

 
INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Głowackiego 16, 20-060 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe