E-biblioteka Instytutu Andersa

Instytut Andersa prowadzi digitalizację publikacji autorów emigracyjnych, znajdujących się w zbiorach naszej biblioteczki. Na bieżąco będą one udostępnianie poniżej:


1. Tytus Filipowicz (1873-1953)

Publikacje Instytutu Andersa tworzone są jako element zadania „Instytut Andersa- think-tank wykorzystujący potencjał Polonii i Polaków za granicą”. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. 
Dofinansowanie: 155 000,00 zł Całkowita wartość: 155 000,00 zł.