Skip to content
INSTYTUT IM. GEN. WładysławA andersA

Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.

Program Stypendialny „Aktywni dla Polski”im. Prezydenta Stanisława Ostrowskiego

jest jedynym tego typu projektem w Polsce, skierowanym do młodych Polaków w wieku 18-30 lat, mieszkających na stałe na terenie Ukrainy i Białorusi. W ramach programu jego uczestnicy, wyłonieni w drodze konkursu, zapewniony mają kilkudniowy pobyt w Lublinie, podczas którego mają okazję uczestniczyć w cyklu niezwykłych szkoleń, warsztatów, wycieczek i wizyt studyjnych. Projekt ma na celu szczególne uhonorowanie osób, które angażują się w działalność organizacji polonijnych w miejscach ich zamieszkania, są członkami polskich chórów i zespołów tanecznych, biorą udział w życiu parafii bądź rozwijają współpracę z Polską w instytucji, w której uczą się lub pracują.

Młodzi Polacy to grupa szczególna i wyjątkowo aktywna, z drugiej jednak strony często nie zagospodarowana w sposób właściwy. Osoby te uważa się niejednokrotnie za zbyt młode do kierowania i nadawania kształtu organizacjom polonijnym, z drugiej w wieku, w którym aktywność opierająca się na wolontariacie bądź ograniczająca się do podstawowego członkostwa w organizacji może wydawać się im zbyt ograniczająca i poniżej ich ambicji oraz nabytych już kompetencji. Nie chcemy, aby ta niezwykle wartościowa grupa osób opuszczała grono organizacji, których celem jest podtrzymywanie polskości. Nasz program ma umożliwić im nabycie niezbędnych kompetencji z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych. W ramach programu pokazujemy im dobre praktyki stosowane przez polskie organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły i uczelnie.

Oferujemy kurs rozwijający zdolności lingwistyczne, cykl spotkań z liderami sektora pozarządowego, osobami stojącymi na czele administracji rządowej i samorządowej, urzędnikami konsularnymi, profesorami uczelni. Wszystko to służyć ma przede wszystkim zainspirowaniu do podejmowania nowych działań, odnalezienia swojej drogi w działalności na rzecz drugiego człowieka oraz nawiązaniu relacji z rówieśnikami w Polsce. Doświadczenia, zdobyte podczas pobytu w Lublinie, młodzi Polacy wykorzystać mają przede wszystkim w miejscu swojego zamieszkania tak, aby aktywizować społeczność Polską na Ukrainie i Białorusi, budować społeczeństwo obywatelskie w tych krajach oraz wzmacniać więź, łączącą Polonię z Macierzą. 

 

INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Diamentowa 27 / 28, 20-471 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe