Program Stypendialny dla przedstawicieli Polonii Zachodnioeuropejskiej „Młodzi Ambasadorzy Polskości”

Program Stypendialny „Młodzi Ambasadorzy Polskości”.

Instytut im. gen. Władysława Andersa rozpoczyna rekrutację do programu stypendialnego „Młodzi Ambasadorzy Polskości”! Projekt skierowany jest do Polaków w wieku 18-30 lat mieszkających na stałe w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub Włoszech. Realizacja programu planowana jest w dniach 16-23 sierpnia 2022 roku w Lublinie.

Przedsięwzięcie ma na celu wyróżnienie młodych Polaków będących mieszkańcami jednego z państw Europy Zachodniej i aktywnie uczestniczących w życiu swoich lokalnych społeczności.

W ramach programu uczestnicy będą mieli okazję spędzenia 8 dni na Lubelszczyźnie, w czasie których wezmą udział w profesjonalnych warsztatach z zakresu m.in. zarządzania organizacją, wystąpień publicznych i autoprezentacji, pozyskiwania funduszy na działalność społeczną oraz odbędą szereg spotkań z lubelskimi samorządowcami oraz przedstawicielami lubelskich instytucji publicznych i organizacji społecznych!

Podczas pobytu stypendyści będą mieli zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, a także otrzymają zwrot kosztów podróży.

Ponadto, na członków programu stypendialnego czekają wycieczki po Lublinie i Lubelszczyźnie, spotkania kulturalne, a także integracyjne. Poprzez program stypendialny chcemy budować więzi pomiędzy młodym pokoleniem Polaków w kraju i na Zachodzie. Jednym z założeń programu jest także stworzenie kompleksowej strategii rozwoju organizacji polonijnych w państwach Europy Zachodniej na lata 2020 – 2040. Dla uczestników będzie to unikalna szansa na aktywne spędzenie w Polsce jednego z wakacyjnych tygodni oraz możliwość poznania uroków Lubelszczyzny.

Aby móc przystąpić do programu, należy: 

 • Być osobą zamieszkującą państwa Europy Zachodniej, w wieku 18 – 30 lat, pochodzenia polskiego.
 • Posiadać ważny paszport (obywatelom państw UE wystarczy inny dokument uprawniający do poruszania się w Strefie Schengen).
 • Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania. Jeśli wspierasz działania organizacji polonijnej, chóru, wspólnoty parafialnej, zespołu tanecznego, innej organizacji – nasz program skierowany jest właśnie do Ciebie! Nie jest wymagane formalne członkostwo w organizacji.
 • Wystarczy podstawowa znajomość języka polskiego. W razie potrzeby przygotujemy spotkania z zawodowym nauczycielem języka polskiego, gdyż program ma za zadanie poszerzenie zdolności lingwistycznych uczestników w czasie jego trwania.

Procedura wyłonienia uczestników:

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy do dnia 16 lipca 2022 roku!

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

Uczestników projektu wyłoni komisja złożona z przedstawicieli Instytutu Andersa, na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

W procedurze wyboru uczestników projektu będą brane pod uwagę:

 • Poprawność merytoryczna CV i listu motywacyjnego
 • Dotychczasowa aktywność uczestnika, obejmującą różne formy zaangażowania: udział w działalności organizacji polskich, chórach polskich, zespołach tanecznych, współorganizacja wydarzeń i projektów

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 17 lipca 2022 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Podczas pobytu uczestników Instytut Andersa zapewnia im: zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów , warsztatów i wycieczek, w czasie którego uczestnicy:

 • Zapoznają się z ideą społeczeństwa obywatelskiego, realizowanego w Polsce przy kluczowym udziale sektora organizacji pozarządowych,
 • Poznają rozwiązania i praktyki, stosowane w działalności i zarządzaniu sektora organizacji pozarządowych,
 • Będą uczestniczyć w szeregu spotkań, warsztatów i zajęć, na których zdobędą wiedzę i umiejętności, które można wykorzystywać w pracy na rzecz społeczności lokalnej w miejscu swojego zamieszkania,
 • Zapoznają się z żywą polską kulturą, historią i wartościami,
 • Poznają historię Lublina i Lubelszczyzny, ofertę lubelskich instytucji, organizacji pozarządowych i uczelni, otwartych na obcokrajowców i Polonię.

W ramach realizacji programu planujemy:

 • Kurs z podstaw fundraisingu i crowdfoundingu,
 • Warsztaty z umiejętności miękkich,
 • Spotkania z działaczami organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny,
 • Spotkania z lubelskimi samorządowcami,
 • Wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych,
 • Zwiedzanie wybranych miejsc w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie,
 • Spotkania integracyjne oraz kulturalne.

Pobyt uczestników w Lublinie planowanych jest w dniach 16 sierpnia – 23 sierpnia 2022 roku.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@instytutandersa.org.pl

Czekamy właśnie na Ciebie!
Link do formularza zgłoszeniowego
Termin na zgłoszenia upływa 16 lipca 2022 roku!

Przed zgłoszeniem, prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu stypendialnego.
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Program Stypendialny „Młodzi Ambasadorzy Polskości” jest realizowany przez Instytut im. gen. Władysława Andersa. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.<- Powrót do Aktualności