Polskie państwo na uchodźstwie – materiały dla szkół

Instytut Andersa rozpoczął pracę nad serią materiałów, uzupełniających program lekcji historii w szkole średniej o tematykę związaną z działalnością polskiego państwa na uchodźstwie w latach 1945-1991. Mają one za zadanie ułatwienia przeprowadzenia lekcji bądź zajęć dodatkowych dla uczniów zainteresowanych historią Polski XX wieku.

Materiały zawierają m.in. prosty, zrozumiały tekst poświęcony danemu tematowi, ilustracje, teksty źródłowe a także pomoce dla nauczyciela, takie jak proponowany scenariusz zajęć.

Obecnie udostępniamy Państwu pierwszą część materiałów „Polskie Państwo na Uchodźstwie 1945-1972”

W tej serii wydawniczej ukażą się także:

Polskie Państwo na Uchodźstwie 1972-1991
Polska kultura na emigracji (1945-1991)
Życie społeczne polskiego uchodźstwa (1945-1991)

Zadanie „Instytut Andersa- think-tank wykorzystujący potencjał Polonii i Polaków za granicą” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030 PROO.