Raport „Polonijne Forum Środkowoeuropejskie 2022”

Jesienią 2022 roku w Zamościu odbyło się kolejne Polonijne Forum Środkowoeuropejskie – wydarzenia Instytutu Andersa, mające na celu prowadzenie i kreowanie dyskusji i kondycji i roli Polonii i Polaków w państwach Inicjatywy Trójmorza.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem, w którym odnajdą Państwo najważniejsze wypowiedzi i myśli, jakie padły podczas obrad.

Przypominamy także, iż debata, która odbyła się podczas Forum dostępna jest w serwisie Youtube:

Zadanie „Instytut Andersa- think-tank wykorzystujący potencjał Polonii i Polaków za granicą” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030 PROO.