Polonijne Forum Środkowoeuropejskie – raport

Podsumowanie Polonijnego Forum Środkowoeuropejskiego – publikacja

Serdecznie zachęcamy państwa do zapoznania się z raportem, będącym podsumowaniem i uzupełnieniem Polonijnego Forum Środkowoeuropejskiego, które odbyło się 6 listopada 2021 roku.

Na łamach niniejszej publikacji wszyscy uczestnicy dyskusji panelowych i wykładów podzielili się z nami swoimi przemyśleniami i wnioskami. Ze względu na jej merytoryczną treść i autorów – od lat zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności polskich w poszczególnych krajach – głos ten stanowi niezwykle ważny element w dyskusji o wsparciu dla Polaków za granicą, zwłaszcza w jedenastu państwach Inicjatywy Trójmorza, oraz o możliwościach lepszego wykorzystania potencjału naszych rodaków, którzy od wieków są obecni w życiu państw Europy Środkowej, poczynając od Estonii, kończąc zaś na Bułgarii i Chorwacji. Wspólne dziedzictwo, historia oraz wyzwania, przed którymi stoi nasza część świata, wskazują na potrzebę nawiązywania ścisłej współpracy w ramach tego formatu.

RAPORT DO POBRANIA

Publikacja zawiera teksty w języku polskim oraz ich streszczenia w języku angielskim.


<- Powrót do Aktualności