Polonijne Forum Środkowoeuropejskie

Polonijne Forum Środkowoeuropejskie

Już 06.11.2021 r. zapraszamy do Lublina na I edycję Polonijnego Forum Środkowoeuropejskiego! ⠀⠀⠀⠀Forum jest miejscem spotkań działaczy polonijnych z krajów Europy Środkowej, doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i rozpoczęcia współpracy. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę integracji środowisk polonijnych w regionie Trójmorza. Pragniemy upowszechnić wiedzę na temat zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej w różnych formatach, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia współpracy regionalnej w polskiej polityce zagranicznej.⠀⠀⠀⠀W projekcie w sposób szczególny podkreślona zostanie rola Polski w Grupie Wyszehradzkiej i Inicjatywie Trójmorza a także w szerszym wymiarze: zostanie przedstawiony stan funkcjonowania (kondycja) środowisk polskich w 11 państwach tego formatu. Celem wyróżnienia środowisk polskich jest podjęcie dyskusji, czy Warszawa może korzystać z doświadczeń, kontaktów, praktyki codziennej pracy wielu Polaków mieszkających w Europie Środkowej aby realizować różne oddolne cele Inicjatywy Trójmorza?⠀⠀⠀⠀Dostrzegając potencjał tkwiący w organizacjach polonijnych naszego regionu, pragniemy przyczynić się do do rozwoju poszczególnych inicjatyw budujących pozycję i renomę nie tylko samych organizacji, ale i naszego państwa. Poprzez Forum, chcemy aby potrzeby i problemy Polonii państw Europy Środkowej zostały dostrzeżone. Spotkania i dyskusje, prowadzone w ramach kongresu mają być impulsem do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń przez działaczy i przedsiębiorców polonijnych. Instytut Andersa zamierza wzorować się tutaj na innych, realizowanych dotychczas we współpracy z innymi partnerami projektach, takich jak program Aktywni dla Polski”, który dzięki spotkaniom młodych przedstawicieli organizacji polonijnych z krajów byłego ZSRR stał się początkiem wielu kolejnych, niezwykle cennych inicjatyw.⠀⠀⠀⠀Więcej informacji dotyczących samego wydarzenia oraz prelegentów zostaną podane już niebawem. Zachęcamy do śledzenia naszej strony. 

<- Powrót do Aktualności