Platforma Multimedialna „Polishglots”  

Główną ideą przyświecającą powstaniu projektu „Polishglots” była chęć dostarczenia podstaw gramatyczno-leksykalnych, a także kulturowych dla osób pochodzenia polskiego zamieszkujących dawne obszary postradzieckie. Wykorzystanie Internetu jako nowoczesnej formy komunikacji umożliwia dotarcie z promowanymi przez Instytut treściami w rejony, w których nauka języka ojczystego w sposób tradycyjny nie może być z różnych powodów podjęta lub kontynuowana. Publikowane materiały, oprócz walorów edukacyjnych i popularyzatorskich, stanowią również uzupełnienie organizowanych przez Instytut projektów oraz warsztatów dedykowanych młodzieży polonijnej zza wschodniej granicy. Obecnie projekt „Polishglots”, którego treści są regularnie umieszczane na platformie YouTube, realizowany jest w dwóch wersjach językowych: ukraińskiej i rosyjskiej, na kanałach Polishglots UA i Polishglots RU.

Część filmów w ramach kanału Polishglots RU została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.