Skip to content
INSTYTUT IM. WładysławA andersA

Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.

Bartosz Czajka

Prezes Zarządu bartosz.czajka@instytutandersa.org.pl

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju Edukacji Historycznej, pracownik naukowy Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL, doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie (2017-2021). Działacz społeczny i akademicki, nauczyciel historii w liceum ogólnokształcącym. Współzałożyciel i dwukrotny prezes Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis (2013-2017), aktywny w pracach Parlamentu Studentów KUL oraz Koła Naukowego Historyków Studentów. W 2016 roku został wybrany do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Naukowo-Kulturalnym w Europie Środowej i Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, w ramach której prowadził cykl wykładów dla polskiej młodzieży z Białorusi, Ukrainy, Rosji czy Kazachstanu. Inicjator programu stypendialnego dla młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy pod nazwą „Aktywni dla Polski”. Wykładowca w ramach „Akademii Liderów Polonijnych” organizowanych przez „Wspólnotę Polską”. Za działalność społeczną bp Józef Guzdek odznaczył go Medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki natomiast za działalność w Korporacji Akademickiej Minister Jan Józef Kasprzyk przyznał mu Medal „Pro Patria”. Autor monografii i artykułów naukowych. W swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienia polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939, emigracji w XX wieku, dziejów Lubelszczyzny oraz bada dzieje myśli piłsudczykowskiej.

Michał Dworski

Dyrektor Wykonawczy michal.dworski@instytutandersa.org.pl 

Historyk, prawnik, fundraiser. Pracownik naukowy Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL, Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie (2017-2021), Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Dialogu Międzynarodowego oraz doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent historii (2017) i prawa (2019) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Założyciel i prezes bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber (2010-2012), współzałożyciel i prezes Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis (2015-2016), członek zarządu Fundacji Scytia od 2017 roku. Ponadto od 2007 roku zaangażowany w prace rodzinnej Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II. Od 2013 roku redaktor polonijnego pisma w Stanach Zjednoczonych pn. „The Poland Times”, wolontariusz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Naukowo zajmuje się dziejami polskiej emigracji politycznej, prawem międzynarodowym publicznym, historią dyplomacji oraz współczesną rolą Polonii na świecie. Autor monografii i artykułów naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Prowadził badania naukowe w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Litwie i we Włoszech. W ramach działalności naukowej i społecznej utrzymuje stały kontakt ze środowiskami polonijnymi w Hiszpanii (Madryt), Stanach Zjednoczonych (Floryda, Colorado), Wielkiej Brytanii (Londyn), na Białorusi (Witebsk) oraz na Ukrainie (Lwów, Odessa). Stypendysta Polonia Aid Foundation Trust (Londyn), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Funduszu im. Jana Stefańczyka. Za działalność społeczną odznaczony przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka medalem „Pro Patria” oraz Medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który przyznał mu bp Józef Guzdek.

Uliana Hirniak

Członek Zarządu uliana.hirniak@instytutandersa.org.pl

Filolog, glottodydaktyk, tłumacz konsekutywny i symultaniczny. Od najmłodszych lat czynnie zaangażowana w prace Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Starym Skałacie działającego na rzecz mniejszości polskiej na Ukrainie. Absolwentka stypendium naukowego Fundacji Jana Pawła II oraz stypendium naukowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W przeszłości wolontariusz w Centrum Wolontariatu w Lublinie. Obecnie realizator i pomysłodawca projektu „Polishglots” – cyklu interaktywnych filmików skierowanych do Polaków zza wschodniej granicy, którzy mogą dzięki nim rozwinąć swoje zdolności leksykalne. Współorganizatorka wakacyjnego kursu języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży ze Wschodu. Prywatnie miłośniczka sztuki teatralnej, w przeszłości wolontariuszka w Teatrze Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena oraz w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Absolwentka I i II edycji Lubelskiej Szkoły Dyplomacji oraz projektu „Szkoła Wyszehradzka”.

Mateusz Karczmarz

Wiceprezes Zarządu mateusz.karczmarz@instytutandersa.org.pl

Wiceprezes Instytutu im. Generała Władysława Andersa, prawnik, pracownik i ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. W 2018 roku wyróżniony „Skrzydłami Lubelskiego KoLibra” m.in. za koordynowanie kilkumiesięcznej akcji zbiórki książek na rzecz mniejszości polskiej w Rumunii. Ukończył z wyróżnieniem prestiżowe seminarium ekspercie: Kolegium Służby Publicznej w Warszawie. Zaangażowany w organizację szeregu akcji na Lubelszczyźnie m.in. Lubelskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego, Biegu Dywizjonu 303 czy programu „Aktywni dla Polski”. W przeszłości wolontariusz w stowarzyszeniu Ars Legis im. Św. Ivo Helory zajmującym się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących.

INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Głowackiego 16, 20-060 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe