„Ostatnia sesja emigracyjnego parlamentu. Życie społeczno-polityczne uchodźstwa polskiego w latach 1939 – 1991”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ostatnia sesja emigracyjnego parlamentu.
Życie społeczno-polityczne uchodźstwa
polskiego w latach 1939-1991.”

W imieniu Instytutu im. Generała Władysława Andersa, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Rady Doktorantów KUL serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej – „Ostatnia sesja emigracyjnego parlamentu. Życie społeczno-polityczne uchodźstwa polskiego w latach 1939-1991” roku która odbędzie się 27 maja 2021 roku w formule online.

Wydarzenie związane jest z 30. rocznicą zakończenia prac ostatniego substytutu emigracyjnego parlamentu – VIII Rady Narodowej. Konferencja poświęcona będzie wszystkim aspektom działalności społeczno-politycznej polskiego uchodźstwa w trakcie II wojny światowej a także po jej zakończeniu.

Naszym celem jest przedstawienie bogatego dorobku działalności publicznej polskiej emigracji politycznej w latach 1939 – 1991. Wydarzenie będzie miało charakter interdyscyplinarny – do udziału w konferencji zapraszamy historyków, prawników, socjologów, politologów, literaturoznawców i innych badaczy podejmujących w swojej pracy zagadnienia związane z emigracją i uchodźstwem Polaków w XX wieku.

Do udziału zachęcamy zarówno studentów, doktorantów jak i pracowników naukowych. Do obszarów tematycznych, które chcielibyśmy poruszyć w trakcie trwania obrad, należą:

• Dzieje polskich partii politycznych na emigracji,

• Sylwetki prezydentów, premierów, urzędników, polityków, działaczy społecznych, naukowców,

• Instytucje polskiego państwa na uchodźstwie (NIK, Skarb Narodowy, placówki dyplomatyczne i inne)

• Organizacje społeczne (kulturalne, charytatywne, samopomocowe, harcerskie, kombatanckie) działające w warunkach emigracji,

• Dzieje polskiego parlamentaryzmu w latach 1940 – 1991,

• Prasa, radio i wydawnictwa emigracyjne,

• Życie naukowe polskiej emigracji,

• Działalność publiczna polskiej emigracji politycznej.

Zgłoszenia do udziału czynnego w konferencji prosimy kierować za pomocą specjalnego formularza (do pobrania ) na adres: kontakt@intytutandersa.org.pl do 30 kwietnia 2021 roku.

KARTA ZGŁOSZENIOWA_OSTATNIA SESJA EMIGRACYJNEGO PARLAMENTU (plik .docx)

KARTA ZGŁOSZENIOWA_OSTATNIA SESJA EMIGRACYJNEGO PARLAMENTU (plik .pdf)

Udział w konferencji jest bezpłatny. Po zakończeniu obrad planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej zwierającej wystąpienia uczestników. O szczegółach będziemy informować w stosownym czasie, po zakończeniu naboru zgłoszeń do czynnego udziału w konferencji.

<- Powrót do Aktualności