Pierwszy numer czasopisma „Polonia Inter Gentes”

Pierwszy numer czasopisma „Polonia Inter Gentes”

Z ogromną dumą informujemy Państwa, że pierwszy numer czasopisma „Polonia Inter Gentes” właśnie się ukazał!
Czasopismo w formie PDF dostępne tutaj: Polonia Inter Gentes

Niezmiernie cieszy nas, że publikacja zgromadziła artykuły o bardzo bogatej tematyce. Wart podkreślenia jest fakt, że publikowane prace są dziełem zarówno uznanych badaczy jak i debiutujących młodych naukowców. Nie zabrakło również artykułów spod pióra aktywnych działaczy społecznych na rzecz Polonii! W pierwszym numerze naszego czasopisma mają Państwo okazje zapoznać się między innymi z takimi zagadnieniami jak:- dzieje 2. Dywizji Strzelców Pieszych we Francji w 1940r.,- działalność Tytusa Filipowicza – wieloletniego i zasłużonego dyplomaty II RP,- losy Polonii w Iranie i skutki ewakuacji Armii Andersa z ZSRR. Łamy drugiej części czasopisma oddaliśmy przede wszystkim przedstawicielom Polonii, czyli osobom aktywnie działającym na rzecz polskich społeczności na całym świecie, zrzeszonych lub niezrzeszonych w stowarzyszeniach i instytucjach polonijnych.Znajdą Państwo w niej wspomnienia emigrantów, opisy inicjatyw polonijnych czy rozmowy z polskimi artystami działającymi na emigracji. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim autorom, którzy zdecydowali się opublikować swoje prace na łamach pierwszego numeru czasopisma „Polonia Inter Gentes”.  Dziękujemy także współpracownikom, redaktorom i recenzentom dbającym o jego najwyższy poziom merytoryczny. Mamy ogromną nadzieję, że głos Polonii i Emigracji zaświadczy o żywotności polskich środowisk, a także wypełni lukę w polskiej świadomości narodowej, poprzez ukazanie roli wychodźstwa, Polonii i emigracji na przestrzeni lat.

__________
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

<- Powrót do Aktualności