Kondycja środowisk polskich na Ukrainie i Białorusi. Współczesność i perspektywy.

Kondycja środowisk polskich na Ukrainie i Białorusi. Współczesność i perspektywy.

Z ogromną satysfakcją prezentujemy państwu raport Instytutu Andersa „Kondycja środowisk polskich na Ukrainie i Białorusi. Współczesność i perspektywy”, będący owocem naszej zeszłorocznej pracy.

Raport opracowany został w ramach Centrum Analiz i Badań Historycznych Instytutu Andersa. Jego celem jest możliwie najszersze spojrzenie na obecną sytuację środowisk polskich na Ukrainie i Białorusi.

Adresujemy go w szczególności do osób i instytucji, które zajmują się problematyką Polonii i Polaków za granicą oraz zainteresowanych wsparciem naszych rodaków mieszkających w krajach byłego Związku Sowieckiego.

Autorzy pracy poruszyli w niej szereg zagadnień dotyczących stosunku władz państwowych wobec mniejszości polskiej, problematyki związanej z edukacją i nauką języka polskiego, aktywności organizacji polskich, zaangażowania osób pochodzenia polskiego w inicjatywy związane z zachowaniem polskiej kultury i tożsamości.

Raport stara się także odpowiedzieć na pytania:
Jakie perspektywy stoją przed Polakami na Ukrainie i Białorusi?
Czy polska tożsamość i świadomość narodowa w tych krajach przetrwa?
Jak do kwestii polskości odnoszą się osoby młode?
W jaki sposób pomagać naszym rodakom za wschodnią granicą?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytutu Andersa. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, uwagi oraz recenzje. Zachęcamy do dyskusji nad szeregiem problemów, poruszonych w publikacji oraz udostępniania treści osobom zainteresowanym problematyką polonijną.

Raport jest dostępny poniżej:
Kondycja środowisk polskich na Ukrainie i Białorusi. Współczesność i perspektywy.

_______________

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

<- Powrót do Aktualności