Podsumowanie II edycji Szkoły Wyszehradzkiej

Podsumowanie II edycji Szkoły Wyszehradzkiej

🇵🇱 🇭🇺 II edycja Szkoły Wyszehradzkiej dobiegła końca .🇸🇰 🇨🇿 ⠀⠀

Wszystkie wykłady dostępne są tutaj.

✅ Za nami 14 dni pełne wykładów poświęconych sprawom międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. ⠀⠀⠀⠀ 

➡️ Przez ostatnie dwa tygodnie poruszyliśmy wiele ciekawych, a zarazem bardzo ważnych tematów takich jak: ⠀⠀
▪️ Serbia wobec państw Grupy Wyszehradzkiej,
▪️ Potencjał Gospodarczy regionu Trójmorza, 
▪️ Węgry wobec pandemii SARS-CoV-2,
▪️ Wpływ CPK na region Europy Środkowej,
▪️ Stosunek Republiki Czeskiej do inicjatywy V4,
▪️ Polska mniejszość narodowa na Węgrzech,
▪️ Polityka pamięci w państwach V4,
▪️ Stosunki polsko-słowackie po 1989r.,
▪️ Komunikowanie publiczne polskiej prezydencji w V4,
▪️ Kondycja środowisk polonijnych w Czechach,
▪️ Transformacja energetyczna w państwach grupy Wyszehradzkiej,
▪️ Grupa Wyszehradzka wobec Europy Wschodniej,
Ponadto podsumowaliśmy 3️⃣0️⃣ lat działania Grupy Wyszehradzkiej, ⠀⠀⠀⠀ 

👨‍🏫 W trosce o jak najwyższy poziom, prelegentami Szkoły Wyszehradzkiej byli specjaliści reprezentujący najróżniejsze instytucje badawcze, którzy w swojej działalności naukowej skupiają się na Europie Środkowej. 👇 ⠀⠀⠀⠀

 🔸 Minister Marcin Horała (Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego);
🔸 Beata Daszyńska – Muzyczka (Prezes Zarządu BGK );
🔸 dr hab. Robert Rajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach );
🔸 dr hab. Konrad Pawłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Instytut Europy Środkowej );
🔸 dr Dariusz Żuk-Olszewski (członek Rady Rządu Republiki Słowackiej ds. Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych);
🔸 dr Juraj Marušiak (Ústav politických vied SAV);
🔸 dr Józef Szymeczek (Przewodniczący Kongresu Polaków w Republice Czeskiej);
🔸 dr Anna Kucharska (Uniwersytet Jagielloński);
🔸 dr Agata Tatarenko (Instytut Europy Środkowej);
🔸 dr Anna Szwed – Walczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
🔸 dr Dominik Héjj (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/ Instytut Europy Środkowej);
🔸 dr Jakub Olchowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Instytut Europy Środkowej);
🔸 dr Łukasz Lewkowicz ( Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Instytut Europy Środkowej);
🔸 Jan Rafael Lupoměský (były doradca Prezydenta Republiki Czeskiej Václava Clausa). ⠀⠀⠀⠀

🔹 Organizatorami II edycji Szkoły Wyszehradzkiej byli:
Instytut Andersa,
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
Fundacja Scytia. ⠀⠀⠀⠀ 

🔹 Patroni honorowi:
Instytut Europy Środkowej,
Ústav politických vied SAV, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytut Nauk o Polityce i Administracji.
 ____________⠀⠀⠀⠀
🟢 Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

<- Powrót do Aktualności