Konkurs: Rzeczpospolita na Uchodźstwie – Państwo zapomniane

Rzeczpospolita na Uchodźstwie – Państwo zapomniane

✅ W związku z organizowaną przez Instytut Andersa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie konferencją „Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990” pragniemy zachęcić nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego do udziału w konkursie:Rzeczpospolita na Uchodźstwie – Państwo zapomniane.⠀⠀⠀🔸 Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat istnienia i funkcjonowania legalnych Władz Rzeczypospolitej polskiej na Uchodźstwie w latach 1945 – 1990.⠀⠀⠀📧 Aby wziąć udział w konkursie uczeń powinien przesłać na adres e-mail organizatora (kontakt@instytutandersa.org.pl) przygotowaną samodzielnie pracę, w formie eseju, wypracowania, prezentacji, filmu lub podcastu. ⠀⠀⠀📄 Praca powinna być estetyczna, przesłana w formie pliku elektronicznego. Do pliku należy dołączyć następujące informacje:
nazwa szkoły, imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko opiekuna. ⠀⠀⠀🔹 Prosimy także o załączenie do pracy lub w oddzielnym pliku z podpisem następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz wyrażam zgodę na publikację mojej pracy w mediach społecznościowych Instytutu Andersa opatrzoną moim imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).⠀⠀⠀🇵🇱 Tematyka pracy powinna dotyczyć wybranego aspektu funkcjonowania polskiej emigracji politycznej w latach 1945-1990 na całym świecie – w tym szczególnie historii Polskiego Państwa na Uchodźstwie [można uwzględnić dowolne elementy faktyczne bądź prawne składające się na trwanie tej państwowości w tym na instytucje: Prezydenta RP, Rządu RP, Rady Narodowej (Rady Rzeczypospolitej Polskiej), zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, Skarbu Narodowego, Najwyższej Izby Kontroli] a także w szerszym kontekście: życia politycznego, społecznego i kulturalnego uchodźstwa polskiego na całym świecie. ⠀⠀⠀❗️ Cennym i dodatkowo punktowanym walorem pracy będzie nawiązanie do tematyki konferencji „Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990” transmitowanej za pośrednictwem mediów społecznościowych Instytutu Andersa w dniu 15 grudnia 2020 roku w godzinach 10:00 – 13:30. ⠀⠀⠀🌐 Pełny program konferencji dostępny jest tutaj. ⠀⠀⠀📧 Prace należy nadsyłać do dnia 21 grudnia 2020 roku (włącznie). Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia o godzinie 18:00 na profilach Instytutu Andersa w mediach społecznościowych. Jury złożone z pracowników Instytutu Andersa wyróżni trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone cennymi nagrodami rzeczowymi.⠀⠀⠀🎁 Przewidziane są także upominki i nagrody dla opiekunów uczniów. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych Instytutu Andersa szerokiemu gronu odbiorców.

<- Powrót do Aktualności