V4 wobec Europy Wschodniej – racjonalność indywidualna czy kolektywna

Grupa Wyszehradzka wobec Europy Wschodniej

🌍 Relacje pomiędzy państwami V4 a krajami Europy Wschodniej❓

🌍 W których kwestiach Grupa Wyszehradzka działała jednomyślnie❓

👆 Między innymi te zagadnienia mieliśmy okazję poruszyć w rozmowie z Panem Doktorem Jakubem Olchowskim – Kierownikiem Zespołu Europy Wschodniej (IEŚ), a także pracownikiem naukowo dydaktycznym na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

 

Materiał można obejrzeć klikając tutaj.

🟢 Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

<- Powrót do Aktualności