Polishglots RU #3

Polishglots RU #3

Zapraszamy wraz z Polishglots do zapoznania się z 3 odcinkiem, w którym została omówiona koniugacja czasownika na przykładzie najczęściej używanych czasowników w języku polskim.

 Główną ideą projektu jest chęć dostarczenia podstaw gramatyczno-leksykalnych oraz kulturowych dla osób pochodzenia polskiego zamieszkujących dawne obszary postsowieckie.

Link do materiału:  https://www.youtube.com/watch?v=v5vPKSzynXs

Więcej o projekcie: https://instytutandersa.org.pl/dzialalnosc/platforma/

<- Powrót do Aktualności