Polishglots RU #1

Polishglots RU #1

Prezentujemy pierwszą lekcję w ramach projektu Polishglots, w której przedstawiony został alfabet oraz akcent w języku polskim.

Główną ideą przyświecającą powstaniu projektu jest chęć dostarczenia podstaw gramatyczno-leksykalnych oraz kulturowych dla osób pochodzenia polskiego zamieszkujących dawne obszary postsowieckie.

Obecnie projekt „Polishglots”, którego treści są regularnie umieszczane na platformie YouTube, realizowany jest w dwóch wersjach językowych: ukraińskiej i rosyjskiej, na kanałach Polishglots UA i Polishglots RU.

Link do materiału: https://www.youtube.com/watch?v=VmX6GDWtDbE 

Więcej o projekcie: https://instytutandersa.org.pl/dzialalnosc/platforma/

<- Powrót do Aktualności