Skip to content

Nabór artykułów do drugiego numeru rocznika „Polonia Inter Gentes”!

Redakcja rocznika naukowego ,,Polonia Inter Gentes” serdecznie zaprasza do publikacji tekstów w drugim numerze pisma, które ukaże się na początku 2022 r. 
 
Rocznik podejmuje problematykę polskich emigracji w XIX-XXI w. oraz życia Polonii i Polaków za granicą (zarówno obecnie, jak i w przeszłości)
 
Zgodnie z profilem działalności Instytutu Andersa, którego zespół redaguje pismo, najbardziej koncentrujemy się na tematach związanych z historią polskiej niepodległościowej emigracji politycznej po 1939 r. Jesteśmy otwarci także na prace poruszające inne zagadnienia, mieszczące się w ramach problematyki zakreślonej powyżej, a dotyczące np. Wielkiej Emigracji, migracji zarobkowych z Polski, czy innych, związanych z polskimi emigracjami tematów. Do publikacji w „Polonia Inter Gentes” zapraszamy nie tylko historyków, ale też prawników, politologów, socjologów, literaturoznawców i językoznawców. Nasze łamy są otwarte dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki i osób zajmujących się obszarami emigracji i Polonii zawodowo. Szczególnie zachęcamy  również Polonię i Polaków za granicą do przesyłania tekstów, które znajdą się w drugiej części czasopisma, w całości poświęconej ich sprawom.

Rocznik ,,Polonia Inter Gentes” dzieli się na dwie części:

1. Pierwsza z nich, pod nazwą ,,Studia” gromadzi:

– artykuły, 
– teksty źródłowe,
– recenzje,
– polemiki,
– sprawozdania z konferencji, wystaw, 
– uroczystości i inne prace o charakterze naukowym.

Teksty podlegają procedurze recenzji przez specjalistów z danej dziedziny. 

2. Druga część pisma pt. ,,Z życia Polonii i Polaków za granicą” zawiera:

– teksty publicystyczne,
– eseje,
– wspomnienia,
– wywiady,
Oddajemy ją przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą, a więc osobom aktywnie działającym na rzecz polskich społeczności na całym świecie, zrzeszonych lub niezrzeszonych w stowarzyszeniach i instytucjach polonijnych. Artykuły zamieszczone w tej części dotyczą zarówno bieżących wydarzeń i inicjatyw społeczności polskich poza granicami kraju, jak i aspektów historycznych ich funkcjonowania.
 

Wymogi redakcyjne, zgodnie z którymi powinny być sporządzone artykuły znajdziecie Państwo tutaj: Wytyczne dla autorów – „Polonia Inter Gentes”.

Zachęcamy również do zapoznania się z pierwszym numerem naszego czasopisma: Pierwszy numer czasopisma „Polonia Inter Gentes”.

 
INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Głowackiego 16, 20-060 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe