Skip to content
INSTYTUT IM. GEN. WładysławA andersA

Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.

Czasopismo naukowe "Polonia Inter Gentes"

Polonia Inter Gentes

 
 

Rocznik ,,Polonia Inter Gentes” ukazuje się od 2020 r. i jest redagowany przez Instytut Andersa w Lublinie. Pismo gromadzi prace dotyczące głównie zagadnień historii politycznej polskiej emigracji po 1939 roku. Interesują nas również badania nad diasporą polską. W tym aspekcie ciekawią nas nie tylko dzieje społeczności osób polskiego pochodzenia w różnych regionach globu, ale także spojrzenia na te zbiorowości z wielu perspektyw, w tym socjologicznej, politycznej i prawnej. Publikując pogłębione analizy na łamach czasopisma, redakcja rocznika pragnie, aby „Polonia Inter Gentes” było miejscem popularyzacji studiów nad problematyką polskiej emigracji politycznej po 1939 roku oraz diaspory polskiej. Zależy nam na umiędzynarodowieniu wyników badań i rozwoju współpracy naukowej, dlatego do publikowania w naszym roczniku zapraszamy badaczy reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe.

 

 

Numer 2 (2021)

 

E-book:

Polonia Inter Gentes. Czasopismo naukowe 2 (2021).pdf

 

Spis treści

Wprowadzenie, (Bartosz Czajka) 

Mateusz Karczmarz

Sprawozdanie z działalności Instytutu im. Generała Władysława Andersa w 2021 roku.

 

I. STUDIA

 

Michał Dworski

Zachowawczy sztandar na uchodźstwie.

Patrycja Masternak

Polacy niepolskiej narodowości a formowanie się Armii Polskiej w ZSRR – wybrane dokumenty z archiwum ambasadora Stanisława Kota.

Maciej Jońca

Ostatnie referencje Przemysław Dąbkowski o Janie Kamińskim.

Bartosz Czajka

„Polski Londyn” po raz pierwszy.

Aleksander Lewkowicz

Zmiany w funkcjonowaniu polskiej społeczności w obwodzie lwowskim na Ukrainie od 1991.

 

II. Z ŻYCIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

 

Michał Lewandowski

Wywiad z Teresą Romer, absolwentką Polskiego Wydziału Prawa na Oksfordzie.

Elżbieta Trybuś

Polish Culture in Los Angeles History of Helena Modjeska Art & Culture Club.

Marianna Łacek

Tłumaczone na polski – Translated into Polish.

Andrzej M. Salski

A.M. Salski, Powstaniec listopadowy Felix P. Wierzbicki o „gorączce złota” i przyszłości Kalifornii.

Michał Kotiuk

Sport polonijny.

 

 

 

 

Numer 1 (2020)

 
 
E-book:

Polonia Inter Gentes. Czasopismo naukowe 1 (2020) pdf.

 

Spis treści


Wprowadzenie (Bartosz Czajka) 

Mateusz Karczmarz

Sprawozdanie z działalności Instytutu im. Generała Władysława Andersa w 2021 r.

 

I. STUDIA

Mirosław Matyja

Polska 2. Dywizja Strzelców Pieszych we Francji w 1940 r. 

Maciej Jońca

Kongresmen Robert S. Hale o Polskim Wydziale Prawa w Oksfordzie 

Jarosław Rabiński

Kwestia integracji europejskiej w myśli politycznej działaczy Stronnictwa Pracy – członków Rady Narodowej RP w latach 1940 – 1943 

Michał Dworski

Na hiszpańskiej ziemi. Rola i znaczenie misji dyplomatycznej Józefa hr. Potockiego w Madrycie po zakończeniu II wojny światowej – wybrane zagadnienia 

Bartosz Czajka

Tytus Filipowicz – zarys biografii (do 1939 r.)

Patrycja Masternak

Dzienniki Zygmunta Ławrynowicza ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL – trudne źródło do badań nad historią polskiej emigracji 

Magdalena Szeląg

Polonia w Iranie – Skutek ewakuacji Armii Andersa z ZSRS 

Karolina Zając

Polityka polonijna w latach 2015 – 2020 na przykładzie Polonii amerykańskiej 

Uliana Hirniak

Interferencje w strefie polsko-ukraińskich kontaktów językowych 

II. Z ŻYCIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Maria Byczynski

Czy popiersie gen. W. Andersa znajdzie się w National Army Museum w Londynie? 

Edward Zyman

O (nie)zbędności mostów z papieru. Z kart Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie 

Chopin zdobywa AtlantęRozmowa Bożeny U. Zaremby z Dorotą Lato, założycielką i Prezesem Chopin Society of Atlanta (CSA) 

Polska historia w AmeryceRozmowa Joanny Sokołowskiej-Gwizdki z pisarką dr Aleksandrą Ziółkowską-Boehm

Sylwester Szymon Wierzbowski

Różnice i podobieństwa Polonii amerykańskiej. Wspomnienia emigranta 

Chrystyna Masalska, Anna Pawiłowicz-Janczys.

Polska wirtualna szkoła na Litwie

Andrzej M. Salski

Poland’s Millennium 1966 – polski orzeł z koroną i krzyżem na znaczku poczty USA 

 

 

 

Redakcja

 

Redaktor naczelny – mgr Michał Dworski

Członek redakcji – mgr Bartosz Czajka

Sekretarz redakcji – mgr Kamil Świderski

 

Rada Naukowa

Ivan Billarsky (Bulgarian Academy of Sciences)
 
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 
Oleksandr Hawrylenko (Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W. N. Karazina)
 
Maciej Jońca (Uniwersytet Szczeciński) 
 
Lauretta Maganzani (Universita Cattolica del Sacro Cuore)
 
Radosław Malinowski (Tangaza University College) 
 
Paul du Plessis (University of Edinburgh)
 
Jarosław Rabiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 
Adam Redzik (Uniwersytet Warszawski) 
 
Aleks Szczerbiak (University of Sussex) 
 
 

 

 

Procedura recenzji

 

1. Przysłane teksty poddawane są ocenie wstępnej pod względem redakcyjnym i technicznym. Oceny dokonuje redakcja.

2. Jeżeli artykuł pozytywnie przejdzie wstępną ocenę redakcyjną, wówczas przesyłany jest do recenzenta. Nie dotyczy to tekstów przesyłanych to części drugiej rocznika, zwanej ,,Z życia Polonii i Polaków za granicą” – materiały w tej części nie podlegają recenzjom.

3. W przypadku braku akceptacji artykułu przez redakcję, tekst zwraca się autorowi.

4. Recenzenci posiadają stopień co najmniej doktora. Nie są związani zawodowo z Instytutem im. gen. Władysława Andersa w Lublinie, nie zasiadają w Radzie Programowej Instytutu, ani w Radzie Naukowej rocznika ,,Polonia Inter Gentes”.

5. Redakcja przyjęła model recenzji double-blind, recenzje są więc obustronnie anonimowe (autorzy artykułów, jak i recenzenci, nie znają swoich danych osobowych).

6. Recenzje mają formę kwestionariusza. W uzasadnieniu umieszczonym na końcu kwestionariusza recenzent przedstawia krótko powody dopuszczenia, bądź niedopuszczenia artykułu do publikacji. Autorzy mają możliwość wglądu w recenzje swoich tekstów.

7. W przypadku otrzymania pozytywnej recenzji, artykuł kierowany jest do druku.

8. Jeżeli recenzent uzna, iż artykuł wymaga poprawek, autor tekstu winien nanieść wskazane poprawki w terminie oznaczonym przez redakcję.

9. Po nadesłaniu poprawionego artykułu przez autora, redakcja analizuje artykuł pod kątem wypełnienia zaleceń recenzenta i decyduje o tym, czy kwalifikuje go do druku.

10. Lista recenzentów każdorazowo umieszczana jest na początku kolejnych numerów czasopisma.

 

 

INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Głowackiego 16, 20-060 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe