Skip to content
INSTYTUT IM. GEN. WładysławA andersA

Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.

Czasopismo naukowe "Polonia Inter Gentes"

,,Polonia Inter Gentes” jest czasopismem naukowym wydawanym w formie rocznika, podejmującym problematykę polskich emigracji w XIX-XXI w. oraz życia Polonii i Polaków za granicą, zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Zgodnie z charakterem działalności Instytutu im. Gen. Władysława Andersa, pismo przede wszystkim koncetruje się na zagadnieniach związanych z historią polskiej niepodległościowej emigracji politycznej po 1939 r. Nie jest to równoznaczne z ograniczeniem wyłącznie do tej tematyki. Jesteśmy otwarci na prace dotyczące np. Wielkiej Emigracji, czy migracji zarobkowych z Polski, słowem na wszelkie rozprawy mieszczące się w ramach zakreślonych powyżej. Na wymienione tematy chcemy spojrzeć z nie tylko z punktu widzenia historii, ale także politologii, socjologii, prawa czy literaturoznawstwa. Nasze łamy są więc otwarte dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki, ale też dla osób zajmujących się obszarami emigracji i Polonii zawodowo, jak np. przedstawicieli dyplomatycznych, urzędników państwowych. Wreszcie, niech zaproszona do zabrania głosu czują się Polonia i Polacy poza granicami kraju, których sprawy szczególnie nas interesują. 

Rocznik ,,Polonia Inter Gentes dzieli się na dwie części:

1) Pierwsza z nich, pod nazwą ,,Studia” gromadzi artykuły, teksty źródłowe, recenzje, polemiki, sprawozdania z konferencji, wystaw, uroczystości i inne prace o charakterze naukowym. Teksty poddawane są procedurze recenzji przez specjalistów z danej dziedziny. 

2) Na drugą część pisma, noszącą nazwę ,,Z życia Polonii i Polaków za granicą składają się teksty publicystyczne, eseje, wspomnienia oraz wywiady. Tę część chcemy udostępnić zwłaszcza przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą, czyli osobom aktywnie działającym na rzecz polskich społeczności na całym świecie, zrzeszonym w stowarzyszeniach lub działającym samodzielnie. Pragniemy oddać im głos, aby opowiedzieli o swojej działalności i wymienili się refleksjami oraz uwagami. Teksty mogą dotyczyć zarówno bieżących wydarzeń i inicjatyw, w które są zaangażowani, jak również aspektów historycznych funkcjonowania skupisk i organizacji polskich. Chcemy, aby to miejsce było swoistą trybuną dla osób i stowarzyszeń aktywnie zabiegających o ochronę polskości poza Macierzą. 

 

INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Diamentowa 27 / 28, 20-471 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe