Skip to content
INSTYTUT IM. GEN. WładysławA andersA

Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.

BIURO PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

Zespół tworzący Instytut Andersa podejmuje szereg działań na rzecz środowisk polonijnych już od 2015 roku. Na kanwie dotychczas zdobytych doświadczeń zauważaliśmy duże zapotrzebowanie na porady prawne i obywatelskie dla osób pochodzenia polskiego, które postanowiły rozpocząć nowy etap swojego życia w Polsce. Kwestie związane z uzyskaniem m.in. Karty Polaka, zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP, obywatelstwa polskiego czy udzieleniem informacji z zakresu nostryfikacji dyplomów i podjęcia legalnego zatrudnienia – są to najczęstsze pytania zadawane ekspertom naszego biura. Zdarzają się również pytania dotyczące założenia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dzięki bliskiej współpracy z Wydziałem ds. Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, działami rekrutacji lubelskich uczelni wyższych oraz placówkami administracji rządowej i samorządowej, eksperci biura mogli zorganizować szereg szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych dla grup polonijnych. Oprócz porad natury prawnoadministracyjnej, członkowie Instytutu Andersa specjalizują się w szkoleniach mających na celu podniesienie wiedzy z dziedzin takich jak: fundraising, crowdfunding, autoprezentacja czy działalność sektora pozarządowego.

Od 2019 roku wspomnianą powyżej działalność, która w znacznej mierze realizowana była sposób nieformalny, postanowiliśmy określić w ramach instytucjonalnych. W ten sposób powołano do życia Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w ramach Instytutu im. Generała Władysława Andersa, które ma na celu wypełnienie luki w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla środowisk polonijnych.

INSTYTUT IM. WŁADYSŁAWA ANDERSA

WESPRZYJ NAS!

Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy infrastruktury Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, abyśmy mogli na jeszcze wyższym poziomie realizować misję organizacji – skontaktuj się z nami albo przekaż darowiznę poprzez przelew tradycyjny:

 

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Adres: Głowackiego 16, 20-060 Lublin, Polska

KRS: 0000816043

NIP: 9462693574

REGON: 384948939

mBank S.A.

nr konta: 70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Tytułem: Darowizna na cele statutowe